N. 122/2021 - 323613-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 122/2021 - 323613-2021
Publicatiedatum:28/06/2021
Uiterste datum:27/07/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Onderhouds- en reparatiediensten voor software
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent 0316.380.841_17002

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
32223000, 32235000, 32333100, 48814500, 48900000, 50312600, 50343000, 72267000
Beschrijving:
Videotransmissieapparatuur.
Bewakingssysteem met gesloten circuit.
Videorecorders.
Casemixsysteem.
Diverse software en computersystemen.
Onderhoud en reparatie van uitrusting voor informatietechnologie.
Reparatie en onderhoud van video-uitrusting.
Onderhouds- en reparatiediensten voor software.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent 0316.380.841_17002 VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82 Gent 9000 Telefoon: +32 92762839 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415087 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415087 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=EMG-VC%2F2021%2F5-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Digitaal Videoplatform Verkeerscentrum

EMG-VC/2021/5-F02_0

Het verder uitbouwen en onderhouden van een reeds bestaand digitaal videoplatform (momenteel Genetec 5.9), hetwelk 24u op 24 in gebruik is bij het Verkeerscentrum. Het systeem telt momenteel

+/- 1900 operationele verkeerscamera’s en +/- 30 visualisatie-eilanden.

Het verder uitbouwen en onderhouden van een reeds bestaand digitaal videoplatform (momenteel Genetec 5.9), hetwelk 24u op 24 in gebruik is bij het Verkeerscentrum. Het systeem telt momenteel +/- 1900 operationele verkeerscamera’s en +/- 30 visualisatie-eilanden.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Drie x twaalf kalendermaanden.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-07-27 Plaatselijke tijd: 09:45 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-07-27 Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-23


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent 0316.380.841_17002 VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82 Gent 9000 Telefoon: +32 92762839 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415087 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415087 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=EMG-VC%2F2021%2F5-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Digitaal Videoplatform Verkeerscentrum

EMG-VC/2021/5-F02_0

Het verder uitbouwen en onderhouden van een reeds bestaand digitaal videoplatform (momenteel Genetec 5.9), hetwelk 24u op 24 in gebruik is bij het Verkeerscentrum. Het systeem telt momenteel

+/- 1900 operationele verkeerscamera’s en +/- 30 visualisatie-eilanden.

Het verder uitbouwen en onderhouden van een reeds bestaand digitaal videoplatform (momenteel Genetec 5.9), hetwelk 24u op 24 in gebruik is bij het Verkeerscentrum. Het systeem telt momenteel +/- 1900 operationele verkeerscamera’s en +/- 30 visualisatie-eilanden.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Drie x twaalf kalendermaanden.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-07-27 Plaatselijke tijd: 09:45 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-07-27 Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-23