N. 126/2021 - 333174-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 126/2021 - 333174-2021
Publicatiedatum:02/07/2021
Uiterste datum:02/08/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Financiële en verzekeringsdiensten
Aanbestedende overheid:
Schelle 0207.536.547_21115

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66000000
Beschrijving:
Financiële en verzekeringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Schelle 0207.536.547_21115 Fabiolalaan 55 Schelle 2627 Sofie Verlinden Telefoon: +32 472704563 _hidden_@vandessel.be http://www.schelle.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415525 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415525 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Schelle-VVD-2021-06-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor gemeente, OCMW en AGB Fluctus Schelle

Schelle-VVD-2021-06-F02_0

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21 o van de Wet op Overheidsopdrachten (hierna: de Wet).

De opdracht is een opdracht van verzekeringsdiensten. CPV-code: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten.

Voorwerp van deze diensten: Het afsluiten van een raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor gemeente, OCMW en AGB Fluctus Schelle.

De opdracht is onderverdeeld in vijf percelen:

1. perceel 1: personenverzekering;

2. perceel 2: algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand;

3. perceel 3: zaakschade;

4. perceel 4: motorrijtuigen;

5. perceel 5 (optioneel): cyber security.

De inschrijver kan inschrijven voor één of meerdere percelen. De opdracht wordt gegund aan één of meerdere kandidaten. Elk perceel kan apart gegund worden.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor één of meerdere percelen niet te gunnen.

Personen

Perceel nr.: 1

Verzekering personen.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 100000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Zie toegevoegde selectieleidraad puntje 1.7.

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Perceel nr.: 2

Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 75000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Zie toegevoegde selectieleidraad puntje 1.7.

Zaakschade

Perceel nr.: 3

Verzekering zaakschade.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 65000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Zie toegevoegde selectieleidraad puntje 1.7.

Motorrijtuigen

Perceel nr.: 4

Verzekering motorrijtuigen.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 70000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Zie toegevoegde selectieleidraad puntje 1.7.

Cyber security

Perceel nr.: 5

Verzekering cyber security.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 20000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Zie toegevoegde selectieleidraad puntje 1.7.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-02 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen Antwerpen 2000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-28


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Schelle 0207.536.547_21115 Fabiolalaan 55 Schelle 2627 Sofie Verlinden Telefoon: +32 472704563 _hidden_@vandessel.be http://www.schelle.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415525 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415525 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Schelle-VVD-2021-06-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor gemeente, OCMW en AGB Fluctus Schelle

Schelle-VVD-2021-06-F02_0

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21 o van de Wet op Overheidsopdrachten (hierna: de Wet).

De opdracht is een opdracht van verzekeringsdiensten. CPV-code: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten.

Voorwerp van deze diensten: Het afsluiten van een raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor gemeente, OCMW en AGB Fluctus Schelle.

De opdracht is onderverdeeld in vijf percelen:

1. perceel 1: personenverzekering;

2. perceel 2: algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand;

3. perceel 3: zaakschade;

4. perceel 4: motorrijtuigen;

5. perceel 5 (optioneel): cyber security.

De inschrijver kan inschrijven voor één of meerdere percelen. De opdracht wordt gegund aan één of meerdere kandidaten. Elk perceel kan apart gegund worden.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor één of meerdere percelen niet te gunnen.

Personen

Perceel nr.: 1

Verzekering personen.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 100000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Zie toegevoegde selectieleidraad puntje 1.7.

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Perceel nr.: 2

Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 75000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Zie toegevoegde selectieleidraad puntje 1.7.

Zaakschade

Perceel nr.: 3

Verzekering zaakschade.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 65000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Zie toegevoegde selectieleidraad puntje 1.7.

Motorrijtuigen

Perceel nr.: 4

Verzekering motorrijtuigen.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 70000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Zie toegevoegde selectieleidraad puntje 1.7.

Cyber security

Perceel nr.: 5

Verzekering cyber security.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 20000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Zie toegevoegde selectieleidraad puntje 1.7.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-02 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen Antwerpen 2000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-28