N. 125/2022 - 351443-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 125/2022 - 351443-2022 ( Ref: 334137-2022)
Publicatiedatum:01/07/2022
Uiterste datum:26/08/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Update van de GC-QTOF besturings-pc en -software
Aanbestedende overheid:
Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.F - Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.4 - Fraud Detection and Prevention

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
30213000, 48000000, 48461000
Beschrijving:
Personal computers.
Software en informatiesystemen.
Analytische of wetenschappelijke software.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.F - Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.4 - Fraud Detection and Prevention Retieseweg 111 Geel 2440 _hidden_@ec.europa.eu https://ec.europa.eu/jrc/ https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11417 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11417

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Update van de GC-QTOF besturings-pc en -software

JRC/GEE/2022/OP/1767

De Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek in Geel (België) beoogt de update van de besturings-pc en -software van een Agilent 7200 GC-CTOF-instrument. De momenteel geïnstalleerde software draait onder Microsoft Windows 7 op een HP Z420-werkstation. Deze software omvat Massahunter (G6845AA) versie B.07.03.2129 en het driverspakket A.02.05.024, Mass Profiler Professional version 12.5 en NIST MS search 2.0 (© 2011).

Geraamde totale waarde: 30000.00

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Update van de GC-QTOF besturings-pc en -software.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 30000.00 Looptijd in maanden 1

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 119-334137 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-26 Plaatselijke tijd: 16:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-08-30 Plaatselijke tijd: 15:00

De inschrijvingen zullen elektronisch worden geopend op de in de aankondiging van opdracht vermelde datum en tijd. De opening kan via videoconferentie worden bijgewoond.

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Gerecht Rue du Fort Niedergrünewald Luxembourg L-2925 Telefoon: +352 4303-1 http://curia.europa.eu

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

European Commission, Joint Research Centre (JRC), JRC.F - Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.4 - Fraud Detection and Prevention Retieseweg 111 Geel 2440 _hidden_@ec.europa.eu https://ec.europa.eu/jrc/ https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11417 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11417

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Update of GC-QTOF Control PC and Control Software

JRC/GEE/2022/OP/1767

The European Commission, Joint Research Centre in Geel (Belgium) aims to update the control PC and software of an Agilent 7200 GC-QTOF instrument. The currently installed software runs under Microsoft Windows 7 on a HP Z420 workstation. This software comprises Masshunter (G6845AA) version B.07.03.2129 and the drivers package A.02.05.024, Mass Profiler Professional version 12.5, and NIST MS search 2.0 (© 2011).

Geraamde totale waarde: 30000.00

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

Update of GC-QTOF control PC and control software.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 30000.00 Looptijd in maanden 1

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 119-334137 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-26 Plaatselijke tijd: 16:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-08-30 Plaatselijke tijd: 15:00

Tenders will be opened electronically on the date and time indicated in the contract notice. It is possible to attend the opening by videoconference.

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

General Court of the European Union rue du Fort Niedergrünewald Luxembourg L-2925 Telefoon: +352 4303-1 http://curia.europa.eu

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-24