Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 184/2019 - 448385-2019
Publicatiedatum:24/09/2019
Uiterste datum:31/10/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Diensten voor speciaal personenvervoer over land
Aanbestedende overheid:
Gemeente Weert 411684491

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
60130000
Beschrijving:
Diensten voor speciaal personenvervoer over land.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Weert 411684491 Wilhelminasingel 101 Weert 6001 GS Jos Schreijen _hidden_@weert.nl http://www.weert.nl Gemeente Nederweert 81905231 Raadhuisplein 1 Nederweert 6031 VR Telefoon: +31 495677111 _hidden_@nederweert.nl Fax: +31 495633245 http://www.nederweert.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/476591e831aad20075390b99bb30bd3a https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/476591e831aad20075390b99bb30bd3a

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gymnastiekvervoer

Het vervoer ten behoeve van de gemeente Nederweert en Weert bestaat uit het verrichten van het busvervoer ten behoeve van het bewegingsonderwijs van leerlingen van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Nederweert of Weert naar 1 van de gymnastiekaccommodaties.

Het vervoer ten behoeve van de gemeente Nederweert en Weert bestaat uit het verrichten van het busvervoer ten behoeve van het bewegingsonderwijs van leerlingen van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Nederweert of Weert naar 1 van de gymnastiekaccommodaties. Van de opdrachtnemer wordt geen routeplanning verwacht omdat de opdrachtgever begin- en eindpunt opgeeft met de daarbij behorende tijden en de groepsgrootte. Uitgangspunt is wel dat de opdrachtnemer, zoveel als mogelijk, de hoofdwegen gebruikt.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 80 Prijs Weging: 20 Aanvang 2020-01-01 Einde 2028-07-01

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-31 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-31 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Limburg St. Annadal 1 Maastricht 6214 PA _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Inkoop Centrum Zuid Nieuwe Markt 55 Echt 6100 AB Telefoon: +31 81164116 _hidden_@inkoopcentrumzuid.nl Fax: +31 12345678 http://www.inkoopcentrumzuid.nl Rechtbank St. Annadal 1 Maastricht 6214 PA _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Weert 411684491 Wilhelminasingel 101 Weert 6001 GS Jos Schreijen _hidden_@weert.nl http://www.weert.nl Gemeente Nederweert 81905231 Raadhuisplein 1 Nederweert 6031 VR Telefoon: +31 495677111 _hidden_@nederweert.nl Fax: +31 495633245 http://www.nederweert.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/476591e831aad20075390b99bb30bd3a https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/476591e831aad20075390b99bb30bd3a

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gymnastiekvervoer

Het vervoer ten behoeve van de gemeente Nederweert en Weert bestaat uit het verrichten van het busvervoer ten behoeve van het bewegingsonderwijs van leerlingen van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Nederweert of Weert naar 1 van de gymnastiekaccommodaties.

Het vervoer ten behoeve van de gemeente Nederweert en Weert bestaat uit het verrichten van het busvervoer ten behoeve van het bewegingsonderwijs van leerlingen van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Nederweert of Weert naar 1 van de gymnastiekaccommodaties. Van de opdrachtnemer wordt geen routeplanning verwacht omdat de opdrachtgever begin- en eindpunt opgeeft met de daarbij behorende tijden en de groepsgrootte. Uitgangspunt is wel dat de opdrachtnemer, zoveel als mogelijk, de hoofdwegen gebruikt.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 80 Prijs Weging: 20 Aanvang 2020-01-01 Einde 2028-07-01

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-31 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-31 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Limburg St. Annadal 1 Maastricht 6214 PA _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Inkoop Centrum Zuid Nieuwe Markt 55 Echt 6100 AB Telefoon: +31 81164116 _hidden_@inkoopcentrumzuid.nl Fax: +31 12345678 http://www.inkoopcentrumzuid.nl Rechtbank St. Annadal 1 Maastricht 6214 PA _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-19