N. 185/2019 - 450030-2019 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 26 februari 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 185/2019 - 450030-2019
Publicatiedatum:25/09/2019
Uiterste datum:28/10/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Perfusie-oplossingen
Aanbestedende overheid:
AZ Zeno 0410123819

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
33692400
Beschrijving:
Perfusie-oplossingen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AZ Zeno 0410123819 Kalvekeetdijk 260 Knokke-Heist 8300 De heer Michiel Beckers Telefoon: +32 50535000 _hidden_@azzeno.be Fax: +32 50535009 www.azzeno.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4/1CQ/2019 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Perfusie- en spoeloplossingen

2019/001

Zie II.1.1).

Perceel nr. 1: fysiologische glucose- en zoutoplossingen

Perceel nr.: 1

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260, te 8300 Knokke-Heist.

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

ziekenhuis hierom vraagt.

1) NaCl 0.9 % - 50 ml. Hoeveelheid: 82452, eenheid: stuk - VH;

2) NaCl 0.9 % - 100 ml. Hoeveelheid: 167356, eenheid: stuk - VH;

3) Glucose 5 % - 50 ml. Hoeveelheid: 4640, eenheid: stuk - VH;

4) Glucose 5 % - 100 ml. Hoeveelheid: 7412, eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 2: fysiologische glucose- en zoutoplossingen en water voor injectie

Perceel nr.: 2

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260, te 8300 Knokke-Heist.

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden en het openen van de verpakking moet mogelijk

zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product in 1 000 ml moeten als drukzak kunnen gebruikt worden = moet kunnen gebruikt worden voor arteriële drukmeting,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

ziekenhuis hierom vraagt.

1) NaCl 0.9 % - 50 ml. Hoeveelheid: 82 500, eenheid: stuk - VH;

2) NaCl 0.9 % - 100 ml. Hoeveelheid: 167 500, eenheid: VH;

3) NaCl 0.9 % - 250 ml. Hoeveelheid: 21 000, eenheid: VH;

4) NaCl 0.9 % - 500 ml. Hoeveelheid: 42100, eenheid: VH;

5) NaCl 0.9 % - 1000 ml. Hoeveelheid: 58 300, eenheid: VH;

6) Glucose 5 % - 50 ml. Hoeveelheid: 4 600, eenheid: VH;

7) Glucose 5 % - 100 ml. Hoeveelheid: 7 400, eenheid: VH;

8) Glucose 5 % - 250 ml. Hoeveelheid: 6 600, eenheid: VH;

9) Glucose 5 % - 500 ml. Hoeveelheid: 4 900, eenheid: VH;

10) Glucose 5 % - 1000 ml. Hoeveelheid: 8 568, eenheid: VH;

11) Water voor injectie - 1000 ml. Hoeveelheid: 3 360, eenheid: VH.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 3: hooggeconcentreerde glucose-oplossingen

Perceel nr.: 3

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product is terugbetaalbaar in België

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• De infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite

• Bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen

Contaminatiegevaar tijdens de bewaring

• Het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte

Wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk

Zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

1.: Glucose 10 % - 100 ml

Hoeveelheid: 270, Eenheid: stuk - VH

2.: Glucose 10 % - 1000 ml

Hoeveelheid: 210, Eenheid: stuk - VH

3.: Glucose 20 % - 500 ml

Hoeveelheid: 30, Eenheid: stuk - VH

4.: Glucose 30 % - 500 ml

Hoeveelheid: 60, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 4: gebalanceerde elektrolytenoplossing lot 1

Perceel nr.: 4

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product is terugbetaalbaar in België

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• De infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite

• Bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen

Contaminatiegevaar tijdens de bewaring

• Het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte

Wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk

Zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

1.: Type Ringerlactaat - 500 ml

Hoeveelheid: 4700, Eenheid: stuk - VH

2.: Type Ringerlactaat - 1000 ml

Hoeveelheid: 21500, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 5 gebalanceerde elektrolytenoplossing lot 2

Perceel nr.: 5

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product is terugbetaalbaar in België

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• De infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite

• Bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen

Contaminatiegevaar tijdens de bewaring

• Het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte

Wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk

Zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

1.: Type Polyionische glucose 5 % - 500 ml

Hoeveelheid: 6000, Eenheid: stuk - VH

2.: Type Polyionische glucose 5 % - 1000 ml

Hoeveelheid: 32200, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 6: gebalanceerde elektrolytenoplossingen lot 3 en combinaties

Perceel nr.: 6

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product is terugbetaalbaar in België

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• De infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite

• Bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen

Contaminatiegevaar tijdens de bewaring

• Het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte

Wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk

Zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

1.: Type plasmalyte 1000ml

Hoeveelheid: 9300, Eenheid: stuk - VH

2.: Mannitol 15 % - 500ml

Hoeveelheid: 350, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 7: spoelvloeistoffen en gietflessen

Perceel nr.: 7

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De oplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product is terugbetaalbaar in België

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

Voor de spoelvloeistoffen zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

• De infuuszak en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Bescherming van de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar

Tijdens de bewaring

• Het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een

Vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking

Moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen

• Het product moet opwarmbaar zijn tot 37 o C

Voor de gietflessen gelden volgende bijkomende eisen:

• De gietfles en zijn toebehoren zijn latexvrij

• Het product bevat een hersluitbare dop

1.: NaCl 0.9 % voor irrigatie 3000 ml

Hoeveelheid: 54600, Eenheid: stuk - VH

2.: Glycine-oplossing 1.5 % voor irrigatie 3000 ml

Hoeveelheid: 1500, Eenheid: stuk - VH

3.: Aqua hersluitbare dop fles 500 ml

Hoeveelheid: 640, Eenheid: stuk - VH

4.: Aqua hersluitbare dop fles 1000 ml

Hoeveelheid: 370, Eenheid: stuk - VH

5.: NaCl 0.9 % hersluitbare dop fles 500 ml

Hoeveelheid: 10500, Eenheid: stuk - VH

5.: NaCl 0.9 % hersluitbare dop fles 1000 ml

Hoeveelheid: 1100, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 8: mini-plasco's NaCl 0.9 % en water

Perceel nr.: 8

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De ampullen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• De infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij, PVC-vrij en DEHP-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product is compatibel met luer-lock en luer spuiten

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

1.: Mini-plasco water - 10 ml

Hoeveelheid: 7000, Eenheid: stuk - VH

2.: Mini-plasco water - 20 ml

Hoeveelheid: 900, Eenheid: stuk - VH

3.: Mini-plasco NaCl 0.9 % - 10 ml

Hoeveelheid: 12500, Eenheid: stuk - VH

4.: Mini-plasco NaCl 0.9 % - 20 ml

Hoeveelheid: 13500, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 9: specifieke mini-plasco's

Perceel nr.: 9

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De ampullen/flapulles moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

Voor de ampullen zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

• Het product en zijn toebehoren zijn latexvrij, PVC-vrij en DEHP-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Het product is compatibel met luer-lock en luer spuiten

Voor de flapulles en de natriumbicarbonaat zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

1.: Flapulle aqua a.i. - 50 ml

Hoeveelheid: 5200, Eenheid: stuk - VH

2.: Flapulle aqua a.i. - 100 ml

Hoeveelheid: 550, Eenheid: stuk - VH

3.: Flapulle NaCl 0.9 % - 50 ml

Hoeveelheid: 8900, Eenheid: stuk - VH

4.: Flapulle NaCl 0.9 % - 100 ml

Hoeveelheid: 4500, Eenheid: stuk - VH

5.: Mini-plasco Calciumgluconaat 10 % - 10 ml

Hoeveelheid: 2800, Eenheid: stuk - VH

6.: Mini-plasco Kaliumfosfaat - 20 ml

Hoeveelheid: 3200, Eenheid: stuk - VH

7.: Mini-plasco Kaliumchloride 7.45 % - 20 ml

Hoeveelheid: 18500, Eenheid: stuk - VH

8.: Mini-plasco NaCl 20 % - 10 ml

Hoeveelheid: 3700, Eenheid: stuk - VH

9.: Mini-plasco NaCl 20 % - 20 ml

Hoeveelheid: 400, Eenheid: stuk - VH

10.: Natriumbicarbonaat 8.4 % - 100 ml

Hoeveelheid: 1500, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 10: natriumbicarbonaatoplossing

Perceel nr.: 10

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

Voor de ampullen zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

• Het product en zijn toebehoren zijn latexvrij, PVC-vrij en DEHP-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Het product is compatibel met luer-lock en luer spuiten

1.: Natriumbicarbonaat 84mg/ml - 5 ml

Hoeveelheid: 1800, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel Nr. 11: ternaire mengsels voor centrale en perifere toediening en vitaminen en sporenelementen voor volwassenen

Perceel nr.: 11

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

Alle producten in dit perceel moeten voldoen aan volgende specificaties:

• De farmaceutisch specialiteiten zijn opgenomen in de door de overheid officieel gepubliceerde

Lijst van terugbetaalde specialiteiten en gepubliceerd door het RIZIV, behoudens de producten

‘Geen Riziv terugbetaling’

• Op de oververpakking, elke individuele verpakking en het etiket moeten minstens alle

Wettelijke vereiste gegevens in het Nederlands vermeld worden.

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

• De inschrijver zorgt voor voldoende opleiding en ondersteuning gedurende de contractduur

Voor artsen, verpleegkundigen of ander personeel dat de producten gebruikt/aflevert.

• Indien er gedurende de looptijd van het contract nieuwe producten op de markt komen die,

Naar onze visie, een meerwaarde zijn, behouden we ons het recht om hierop (deels) over te

Schakelen.

De volgende eisen worden gesteld aan de verpakking van de mengsels:

• Glasvrij

• Latexvrij en PVC-vrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite

De volgende eisen worden gesteld aan de verpakking van de vitaminen & sporenelementen:

• Latexvrij, PVC-vrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

Bijkomend voor dit perceel.

De firma’s die inschrijven op dit perceel moet tevens kunnen voldoen aan volgende voorwaarden

Betreffende Home-TPN:

• Een kosteloze samenwerking moet voorzien worden met een externe partner of de service

Mag ook kosteloos zelf uitgevoerd worden

• De levering moet de dag na aanvraag kunnen uitgevoerd worden

• De thuisverpleegkundige moet opgeleid worden met de aangeboden en dus gebruikte pompen

• Facturatie moet correct gebeuren

• De beschikbaarheid van een on-line platform

• Er moet afgeleverd worden volgens voorschrift, wijzigingen in een aantal zijn niet toegestaan

• Een strikte opvolging moet mogelijk zijn tussen het Ziekenhuis en de thuissituatie

• De service moet kosteloos zijn dwz. er kunnen geen administratieve kosten of leveringskosten

Aangerekend worden (uiteraard kan alle geleverd materiaal wel gefactureerd worden)

• Een wekelijkse levering moet mogelijk zijn

• Er is een helpdesk ter beschikking die 24u/24u ter beschikking staat

• Zowel pomp, materiaal voor toediening, staanders, enz... moeten in de service geleverd

Worden

1.: Ternair mengsel (lipiden + koolhydraten + aminozuren) met electrolyten - gehalte N: 8 - 10

GN/zak - volume = of < 1000 ml

Hoeveelheid: 400, Eenheid: stuk - VH

2.: Ternair mengsel (lipiden + koolhydraten + aminozuren) met electrolyten - gehalte N: 11 - 14

GN/zak - volume = of < 1500 ml

Hoeveelheid: 3600, Eenheid: stuk - VH

3.: Ternair mengsel (lipiden + koolhydraten + aminozuren) met electrolyten - gehalte N: 15 - 18

GN/zak - volume = of < 2000 ml

Hoeveelheid: 180, Eenheid: stuk - VH

4.: Ternair mengsel (lipiden + koolhydraten + aminozuren) zonder electrolyten - gehalte N: 11 - 14

GN/zak - volume = of < 1500 ml

Hoeveelheid: 170, Eenheid: stuk - VH

5.: Ternair mengsel voor perifere toediening met electrolyten - gehalte N: 5 - 7 gN/zak - vol...(zie opdrachtdocumenten)

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voor alle percelen: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen,

- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen,

- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige

procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen,

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:

-- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan,

-- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

De inschrijver bezorgt: een verklaring op erewoord dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld,

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast,

- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan,

- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen,

- in orde is met de betaling van belastingen,

- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen,

- geen illegaal verblijvende onderdanen van 3 e landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van 3 e landen.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011;

2) de recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

1) Minimumeisen: positief eigen vermogen en een positieve bankverklaring;

2) Recente jaarrekeningen van 2016, 2017, 2018 mee te geven met de offerte.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid;

2) Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen en hun waarde die de inschrijver gedurende de laatste 3 jaar heeft verricht in België per ingeschreven perceel. Bij een waarde boven de 175 000 EUR/jaar moet niet in detail worden getreden en volstaat te vermelden > 175 000 EUR/jaar;

3) Een geldig ISO certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur. Hierbij moet voldaan worden aan de richtsnoeren EU C343/01 i.v.m. de goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

4) Een geldig ISO 9001 certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking alsook bewaring, distributie en levering. Erkenning, toelating afgeleverd door Federaal Agentschap voor Veiligheid in de Voedselketen. HACCP, ISO 22000 geldig gedurende de contractperiode;

5) Bewijs van registratie van het geneesmiddel bij het FAGG en bewijs van terugbetaling in België.

Minimumeisen:

1) Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen en hun waarde die de inschrijver gedurende de laatste 3 jaar heeft verricht in België per ingeschreven perceel. Bij een waarde boven de 175 000 EUR/jaar moet niet in detail worden getreden en volstaat te vermelden > 175 000 EUR/jaar;

2) Mee te geven met de offerte;

3) Mee te geven met de offerte;

4) Mee te geven met de offerte.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-28 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-25 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-28 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Rechtbank van eerste aanleg Kazernevest 3 Brugge 8000 Telefoon: +32 50473050 http://www.rechtbanken-tribunaux.be Rechtbank van eerste aanleg Kazernevest 3 Brugge 8000 Telefoon: +32 50473050 http://www.rechtbanken-tribunaux.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-20


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AZ Zeno 0410123819 Kalvekeetdijk 260 Knokke-Heist 8300 De heer Michiel Beckers Telefoon: +32 50535000 _hidden_@azzeno.be Fax: +32 50535009 www.azzeno.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4/1CQ/2019 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Perfusie- en spoeloplossingen

2019/001

Zie II.1.1).

Perceel nr. 1: fysiologische glucose- en zoutoplossingen

Perceel nr.: 1

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260, te 8300 Knokke-Heist.

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

ziekenhuis hierom vraagt.

1) NaCl 0.9 % - 50 ml. Hoeveelheid: 82452, eenheid: stuk - VH;

2) NaCl 0.9 % - 100 ml. Hoeveelheid: 167356, eenheid: stuk - VH;

3) Glucose 5 % - 50 ml. Hoeveelheid: 4640, eenheid: stuk - VH;

4) Glucose 5 % - 100 ml. Hoeveelheid: 7412, eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 2: fysiologische glucose- en zoutoplossingen en water voor injectie

Perceel nr.: 2

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260, te 8300 Knokke-Heist.

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden en het openen van de verpakking moet mogelijk

zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product in 1 000 ml moeten als drukzak kunnen gebruikt worden = moet kunnen gebruikt worden voor arteriële drukmeting,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

ziekenhuis hierom vraagt.

1) NaCl 0.9 % - 50 ml. Hoeveelheid: 82 500, eenheid: stuk - VH;

2) NaCl 0.9 % - 100 ml. Hoeveelheid: 167 500, eenheid: VH;

3) NaCl 0.9 % - 250 ml. Hoeveelheid: 21 000, eenheid: VH;

4) NaCl 0.9 % - 500 ml. Hoeveelheid: 42100, eenheid: VH;

5) NaCl 0.9 % - 1000 ml. Hoeveelheid: 58 300, eenheid: VH;

6) Glucose 5 % - 50 ml. Hoeveelheid: 4 600, eenheid: VH;

7) Glucose 5 % - 100 ml. Hoeveelheid: 7 400, eenheid: VH;

8) Glucose 5 % - 250 ml. Hoeveelheid: 6 600, eenheid: VH;

9) Glucose 5 % - 500 ml. Hoeveelheid: 4 900, eenheid: VH;

10) Glucose 5 % - 1000 ml. Hoeveelheid: 8 568, eenheid: VH;

11) Water voor injectie - 1000 ml. Hoeveelheid: 3 360, eenheid: VH.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 3: hooggeconcentreerde glucose-oplossingen

Perceel nr.: 3

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product is terugbetaalbaar in België

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• De infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite

• Bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen

Contaminatiegevaar tijdens de bewaring

• Het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte

Wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk

Zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

1.: Glucose 10 % - 100 ml

Hoeveelheid: 270, Eenheid: stuk - VH

2.: Glucose 10 % - 1000 ml

Hoeveelheid: 210, Eenheid: stuk - VH

3.: Glucose 20 % - 500 ml

Hoeveelheid: 30, Eenheid: stuk - VH

4.: Glucose 30 % - 500 ml

Hoeveelheid: 60, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 4: gebalanceerde elektrolytenoplossing lot 1

Perceel nr.: 4

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product is terugbetaalbaar in België

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• De infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite

• Bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen

Contaminatiegevaar tijdens de bewaring

• Het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte

Wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk

Zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

1.: Type Ringerlactaat - 500 ml

Hoeveelheid: 4700, Eenheid: stuk - VH

2.: Type Ringerlactaat - 1000 ml

Hoeveelheid: 21500, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 5 gebalanceerde elektrolytenoplossing lot 2

Perceel nr.: 5

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product is terugbetaalbaar in België

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• De infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite

• Bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen

Contaminatiegevaar tijdens de bewaring

• Het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte

Wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk

Zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

1.: Type Polyionische glucose 5 % - 500 ml

Hoeveelheid: 6000, Eenheid: stuk - VH

2.: Type Polyionische glucose 5 % - 1000 ml

Hoeveelheid: 32200, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 6: gebalanceerde elektrolytenoplossingen lot 3 en combinaties

Perceel nr.: 6

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product is terugbetaalbaar in België

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• De infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite

• Bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen

Contaminatiegevaar tijdens de bewaring

• Het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte

Wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk

Zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

1.: Type plasmalyte 1000ml

Hoeveelheid: 9300, Eenheid: stuk - VH

2.: Mannitol 15 % - 500ml

Hoeveelheid: 350, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 7: spoelvloeistoffen en gietflessen

Perceel nr.: 7

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De oplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product is terugbetaalbaar in België

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

Voor de spoelvloeistoffen zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

• De infuuszak en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Bescherming van de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar

Tijdens de bewaring

• Het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een

Vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking

Moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen

• Het product moet opwarmbaar zijn tot 37 o C

Voor de gietflessen gelden volgende bijkomende eisen:

• De gietfles en zijn toebehoren zijn latexvrij

• Het product bevat een hersluitbare dop

1.: NaCl 0.9 % voor irrigatie 3000 ml

Hoeveelheid: 54600, Eenheid: stuk - VH

2.: Glycine-oplossing 1.5 % voor irrigatie 3000 ml

Hoeveelheid: 1500, Eenheid: stuk - VH

3.: Aqua hersluitbare dop fles 500 ml

Hoeveelheid: 640, Eenheid: stuk - VH

4.: Aqua hersluitbare dop fles 1000 ml

Hoeveelheid: 370, Eenheid: stuk - VH

5.: NaCl 0.9 % hersluitbare dop fles 500 ml

Hoeveelheid: 10500, Eenheid: stuk - VH

5.: NaCl 0.9 % hersluitbare dop fles 1000 ml

Hoeveelheid: 1100, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 8: mini-plasco's NaCl 0.9 % en water

Perceel nr.: 8

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De ampullen moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• De infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij, PVC-vrij en DEHP-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product is compatibel met luer-lock en luer spuiten

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

1.: Mini-plasco water - 10 ml

Hoeveelheid: 7000, Eenheid: stuk - VH

2.: Mini-plasco water - 20 ml

Hoeveelheid: 900, Eenheid: stuk - VH

3.: Mini-plasco NaCl 0.9 % - 10 ml

Hoeveelheid: 12500, Eenheid: stuk - VH

4.: Mini-plasco NaCl 0.9 % - 20 ml

Hoeveelheid: 13500, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 9: specifieke mini-plasco's

Perceel nr.: 9

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

De ampullen/flapulles moeten voldoen aan volgende specificaties:

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

Voor de ampullen zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

• Het product en zijn toebehoren zijn latexvrij, PVC-vrij en DEHP-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Het product is compatibel met luer-lock en luer spuiten

Voor de flapulles en de natriumbicarbonaat zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

1.: Flapulle aqua a.i. - 50 ml

Hoeveelheid: 5200, Eenheid: stuk - VH

2.: Flapulle aqua a.i. - 100 ml

Hoeveelheid: 550, Eenheid: stuk - VH

3.: Flapulle NaCl 0.9 % - 50 ml

Hoeveelheid: 8900, Eenheid: stuk - VH

4.: Flapulle NaCl 0.9 % - 100 ml

Hoeveelheid: 4500, Eenheid: stuk - VH

5.: Mini-plasco Calciumgluconaat 10 % - 10 ml

Hoeveelheid: 2800, Eenheid: stuk - VH

6.: Mini-plasco Kaliumfosfaat - 20 ml

Hoeveelheid: 3200, Eenheid: stuk - VH

7.: Mini-plasco Kaliumchloride 7.45 % - 20 ml

Hoeveelheid: 18500, Eenheid: stuk - VH

8.: Mini-plasco NaCl 20 % - 10 ml

Hoeveelheid: 3700, Eenheid: stuk - VH

9.: Mini-plasco NaCl 20 % - 20 ml

Hoeveelheid: 400, Eenheid: stuk - VH

10.: Natriumbicarbonaat 8.4 % - 100 ml

Hoeveelheid: 1500, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel nr. 10: natriumbicarbonaatoplossing

Perceel nr.: 10

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product is geschikt voor IV-toediening

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

Voor de ampullen zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

• Het product en zijn toebehoren zijn latexvrij, PVC-vrij en DEHP-vrij

• Het aangeboden materiaal is volledig glasvrij

• Het product is compatibel met luer-lock en luer spuiten

1.: Natriumbicarbonaat 84mg/ml - 5 ml

Hoeveelheid: 1800, Eenheid: stuk - VH

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Perceel Nr. 11: ternaire mengsels voor centrale en perifere toediening en vitaminen en sporenelementen voor volwassenen

Perceel nr.: 11

AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist

Alle producten in dit perceel moeten voldoen aan volgende specificaties:

• De farmaceutisch specialiteiten zijn opgenomen in de door de overheid officieel gepubliceerde

Lijst van terugbetaalde specialiteiten en gepubliceerd door het RIZIV, behoudens de producten

‘Geen Riziv terugbetaling’

• Op de oververpakking, elke individuele verpakking en het etiket moeten minstens alle

Wettelijke vereiste gegevens in het Nederlands vermeld worden.

• Het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen,...)

• Het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands

• Door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het

Ziekenhuis hierom vraagt

• De inschrijver zorgt voor voldoende opleiding en ondersteuning gedurende de contractduur

Voor artsen, verpleegkundigen of ander personeel dat de producten gebruikt/aflevert.

• Indien er gedurende de looptijd van het contract nieuwe producten op de markt komen die,

Naar onze visie, een meerwaarde zijn, behouden we ons het recht om hierop (deels) over te

Schakelen.

De volgende eisen worden gesteld aan de verpakking van de mengsels:

• Glasvrij

• Latexvrij en PVC-vrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

• Het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse

• Het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis

• Het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite

De volgende eisen worden gesteld aan de verpakking van de vitaminen & sporenelementen:

• Latexvrij, PVC-vrij

• Steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen

Bijkomend voor dit perceel.

De firma’s die inschrijven op dit perceel moet tevens kunnen voldoen aan volgende voorwaarden

Betreffende Home-TPN:

• Een kosteloze samenwerking moet voorzien worden met een externe partner of de service

Mag ook kosteloos zelf uitgevoerd worden

• De levering moet de dag na aanvraag kunnen uitgevoerd worden

• De thuisverpleegkundige moet opgeleid worden met de aangeboden en dus gebruikte pompen

• Facturatie moet correct gebeuren

• De beschikbaarheid van een on-line platform

• Er moet afgeleverd worden volgens voorschrift, wijzigingen in een aantal zijn niet toegestaan

• Een strikte opvolging moet mogelijk zijn tussen het Ziekenhuis en de thuissituatie

• De service moet kosteloos zijn dwz. er kunnen geen administratieve kosten of leveringskosten

Aangerekend worden (uiteraard kan alle geleverd materiaal wel gefactureerd worden)

• Een wekelijkse levering moet mogelijk zijn

• Er is een helpdesk ter beschikking die 24u/24u ter beschikking staat

• Zowel pomp, materiaal voor toediening, staanders, enz... moeten in de service geleverd

Worden

1.: Ternair mengsel (lipiden + koolhydraten + aminozuren) met electrolyten - gehalte N: 8 - 10

GN/zak - volume = of < 1000 ml

Hoeveelheid: 400, Eenheid: stuk - VH

2.: Ternair mengsel (lipiden + koolhydraten + aminozuren) met electrolyten - gehalte N: 11 - 14

GN/zak - volume = of < 1500 ml

Hoeveelheid: 3600, Eenheid: stuk - VH

3.: Ternair mengsel (lipiden + koolhydraten + aminozuren) met electrolyten - gehalte N: 15 - 18

GN/zak - volume = of < 2000 ml

Hoeveelheid: 180, Eenheid: stuk - VH

4.: Ternair mengsel (lipiden + koolhydraten + aminozuren) zonder electrolyten - gehalte N: 11 - 14

GN/zak - volume = of < 1500 ml

Hoeveelheid: 170, Eenheid: stuk - VH

5.: Ternair mengsel voor perifere toediening met electrolyten - gehalte N: 5 - 7 gN/zak - vol...(zie opdrachtdocumenten)

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voor alle percelen: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen,

- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen,

- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige

procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen,

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:

-- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan,

-- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

De inschrijver bezorgt: een verklaring op erewoord dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld,

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast,

- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan,

- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen,

- in orde is met de betaling van belastingen,

- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen,

- geen illegaal verblijvende onderdanen van 3 e landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van 3 e landen.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011;

2) de recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

1) Minimumeisen: positief eigen vermogen en een positieve bankverklaring;

2) Recente jaarrekeningen van 2016, 2017, 2018 mee te geven met de offerte.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid;

2) Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen en hun waarde die de inschrijver gedurende de laatste 3 jaar heeft verricht in België per ingeschreven perceel. Bij een waarde boven de 175 000 EUR/jaar moet niet in detail worden getreden en volstaat te vermelden > 175 000 EUR/jaar;

3) Een geldig ISO certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur. Hierbij moet voldaan worden aan de richtsnoeren EU C343/01 i.v.m. de goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

4) Een geldig ISO 9001 certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking alsook bewaring, distributie en levering. Erkenning, toelating afgeleverd door Federaal Agentschap voor Veiligheid in de Voedselketen. HACCP, ISO 22000 geldig gedurende de contractperiode;

5) Bewijs van registratie van het geneesmiddel bij het FAGG en bewijs van terugbetaling in België.

Minimumeisen:

1) Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen en hun waarde die de inschrijver gedurende de laatste 3 jaar heeft verricht in België per ingeschreven perceel. Bij een waarde boven de 175 000 EUR/jaar moet niet in detail worden getreden en volstaat te vermelden > 175 000 EUR/jaar;

2) Mee te geven met de offerte;

3) Mee te geven met de offerte;

4) Mee te geven met de offerte.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-28 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-25 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-28 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Rechtbank van eerste aanleg Kazernevest 3 Brugge 8000 Telefoon: +32 50473050 http://www.rechtbanken-tribunaux.be Rechtbank van eerste aanleg Kazernevest 3 Brugge 8000 Telefoon: +32 50473050 http://www.rechtbanken-tribunaux.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-20