N. 163/2023 - 513573-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 163/2023 - 513573-2023
Publicatiedatum:25/08/2023
Uiterste datum:20/09/2023
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Personenvervoer zonder dienstregeling
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 0242.069.537_22551

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
60120000, 60140000
Beschrijving:
Taxidiensten.
Personenvervoer zonder dienstregeling.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 0242.069.537_22551 Motstraat 20 Mechelen 2800 _hidden_@delijn.be www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=492480 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=492480 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Lijn-+Exploitatie-De+Lijn+-+Exploitatie+-+PR-2022-050b+-+Nachtflex+Brugge-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van de V.V.M. De Lijn voor nacht flex Oostkamp-Zedelgem-Damme

De Lijn- Exploitatie-De Lijn - Exploitatie - PR-2022-050b - Nachtflex Brugge-F05_0

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN OFFERTES: Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van de V.V.M. De Lijn voor nacht flex Oostkamp-Zedelgem-Damme met een looptijd van zes jaar éénmaal verlengbaar met vijf jaar

Nachtflex Oostkamp-Zedelgem-Damme met 2 voertuigen microbussen

Perceel nr.: 1

OPROEP TOT INDIENEN VAN OFFERTES: Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van V.V.M. De Lijn voor nacht Flex Oostkamp- Zedelgem-Damme met 2 voertuigen microbussen

Gunningscriteria Looptijd in maanden 72 Beschrijving van verlengingen:

Eénmaal verlengbaar voor vijf jaar

Toegankelijkheid van het voertuig

Nachtflex Oostkamp-Zedelgem-Damme met 2 voertuigen 8+1

Perceel nr.: 2

OPROEP TOT INDIENEN VAN OFFERTES: Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van V.V.M. De Lijn voor nacht Flex Oostkamp- Zedelgem-Damme met 2 voertuigen 8+1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 72 Beschrijving van verlengingen:

Eénmaal verlengbaar voor vijf jaar

Toegankelijkheid van het voertuig

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bijgevoegde bestek

Zie bijgevoegde bestek

Zie bijgevoegde bestek

De borgtocht wordt bepaald in het opdrachtdocument

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-09-20 Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De indiening van de aanvraag tot deelneming / kandidaatstelling dient te gebeuren

op de volgende wijze: Elektronisch via de e-tendering website

https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden

van artikel 14 §7 van de Wet. Indien de indiening op een andere manier gebeurt dan via E-tendering, wordt deze als absoluut nietig beschouwd.

Eerste Voorzitter van de Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-08-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 0242.069.537_22551 Motstraat 20 Mechelen 2800 _hidden_@delijn.be www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=492480 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=492480 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Lijn-+Exploitatie-De+Lijn+-+Exploitatie+-+PR-2022-050b+-+Nachtflex+Brugge-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van de V.V.M. De Lijn voor nacht flex Oostkamp-Zedelgem-Damme

De Lijn- Exploitatie-De Lijn - Exploitatie - PR-2022-050b - Nachtflex Brugge-F05_0

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN OFFERTES: Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van de V.V.M. De Lijn voor nacht flex Oostkamp-Zedelgem-Damme met een looptijd van zes jaar éénmaal verlengbaar met vijf jaar

Nachtflex Oostkamp-Zedelgem-Damme met 2 voertuigen microbussen

Perceel nr.: 1

OPROEP TOT INDIENEN VAN OFFERTES: Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van V.V.M. De Lijn voor nacht Flex Oostkamp- Zedelgem-Damme met 2 voertuigen microbussen

Gunningscriteria Looptijd in maanden 72 Beschrijving van verlengingen:

Eénmaal verlengbaar voor vijf jaar

Toegankelijkheid van het voertuig

Nachtflex Oostkamp-Zedelgem-Damme met 2 voertuigen 8+1

Perceel nr.: 2

OPROEP TOT INDIENEN VAN OFFERTES: Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van V.V.M. De Lijn voor nacht Flex Oostkamp- Zedelgem-Damme met 2 voertuigen 8+1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 72 Beschrijving van verlengingen:

Eénmaal verlengbaar voor vijf jaar

Toegankelijkheid van het voertuig

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bijgevoegde bestek

Zie bijgevoegde bestek

Zie bijgevoegde bestek

De borgtocht wordt bepaald in het opdrachtdocument

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-09-20 Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De indiening van de aanvraag tot deelneming / kandidaatstelling dient te gebeuren

op de volgende wijze: Elektronisch via de e-tendering website

https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden

van artikel 14 §7 van de Wet. Indien de indiening op een andere manier gebeurt dan via E-tendering, wordt deze als absoluut nietig beschouwd.

Eerste Voorzitter van de Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-08-21