N. 621087 - Regina Pacis nouvelle installation électrique (827a59a3-4123-435a-abc5-5a094ef86f2c) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Regina Pacis nouvelle installation électrique
Beknopte beschrijving : Remise à neuf en urgence de toute l'installation électrique du bâtiments
N. 621087 (827a59a3-4123-435a-abc5-5a094ef86f2c)
Referentienummer: Regina Pacis nouvelle installation électrique
Publicatie datum: 07/06/2024
Uiterste datum: 20/06/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (BE-E3)
BE - Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Market type: Werken
Regio: Brussel
Aanbestedende overheid :
Archive, rue Verbeyst 25, 1090 Jette BEL
000000
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
12/06/2024 aeb1ba54-3204-4055-b2eb-58d89f9a740a 827a59a3-4123-435a-abc5-5a094ef86f2c 2
07/06/2024 03b1b67e-49cc-41d8-964a-7fb8f3967913 827a59a3-4123-435a-abc5-5a094ef86f2c 1

Extracten

BELGIË: AANLEG VAN ELEKTRICITEIT
REGINA PACIS NOUVELLE INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Archive
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Regina Pacis nouvelle installation électrique
Beschrijving: Remise à neuf en urgence de toute l'installation électrique du bâtiments
Identificatiecode van de procedure: 47da3d72-b95d-4fc5-81cd-a46c2716c3f5
Interne identificatiecode: Regina Pacis nouvelle installation électrique
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45310000 Aanleg van elektriciteit

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Regina Pacis nouvelle installation électrique - 1
Beschrijving: Nouvelle installation électrique
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45310000 Aanleg van elektriciteit

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbeperkt

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 20/06/2024 18:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Archive
Registratienummer: 0000000000_1729
Afdeling: Collège Saint-Pierre Jette
Postadres: rue Verbeyst 25
Stad: Jette
Postcode: 1090
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: 000000
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: SPF Stratégie et Appui
Registratienummer: BE001
Postadres: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Stad: Bruxelles
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 03b1b67e-49cc-41d8-964a-7fb8f3967913 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 07/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 07/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Frans

11.2 Informatie over de bekendmaking