Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 348871 (2019-523392)
Referentienummer:WRO-2019-511767-EOR-ELECTROMEC 19.07-F50_0
Publicatie datum:30/07/2019
Uiterste datum:19/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
PERONNES-LES-BINCHE-ARCHIVES-Contrat d'entretien ordinaire pour 1 ascenseur pour 4 ans
Beknopte beschrijving:
PERONNES-LES-BINCHE-ARCHIVES-Contrat d'entretien ordinaire pour 1 ascenseur pour 4 ans
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest, Rue Verte, 11, 7000 MONS BE, DELABIE BRUNO
+32 496581915
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
01/08/2019 2000-000000 2019-523392 1_E1
30/07/2019 2019-523392 0
30/07/2019 2019-523392 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26958
Rue Verte, 11
MONS
7000
DELABIE BRUNO
Telefoon: +32 496581915
bruno.delabie@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348871
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348871
Les offres doivent être envoyées impérativement à l'adresse mail suivante : _hidden_@buildingsagency.be
_hidden_@buildingsagency.be
MONS
7000
DELABIE BRUNO
Telefoon: +32 496581915
bruno.delabie@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


PERONNES-LES-BINCHE-ARCHIVES-Contrat d'entretien ordinaire pour 1 ascenseur pour 4 ans


PERONNES-LES-BINCHE-ARCHIVES


PERONNES-LES-BINCHE-ARCHIVES-Contrat d'entretien ordinaire pour 1 ascenseur pour 4 ans


AFDELING: PROCEDURE


WRO-2019-511767-EOR-ELECTROMEC 19.07-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-19
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Pour tous renseignements techniques complémentaires veuillez prendre contact avec M DELABIE BRUNO+32 496/581915 ou par mail _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-30