Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349426 (2019-523998)
Referentienummer:Universiteit Antwerpen-19026 Erfpacht-F52_0
Publicatie datum:06/08/2019
Uiterste datum:21/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Procedure type:Onbekend
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
19026 Erfpacht studentenhome CDE
Beknopte beschrijving:
De opdracht betreft de erfpacht van terreinen en gebouwen op Campus Drie Eiken, gelegen aan het Dokter Donnyplein 30-32 in 2610 Wilrijk.
Aanbestedende overheid:
Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen BE
+32 32653110
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/09/2019 2000-000000 2019-524155 1_E2
30/09/2019 2000-000000 2019-524155 1_E2
07/08/2019 2000-000000 2019-523998 1_E1
06/08/2019 2019-523998 0
07/08/2019 2000-000000 2019-523998 1_E1
06/08/2019 2019-523998 0
06/08/2019 2019-523998 0
06/08/2019 2019-523998 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-523998
Helpdesk e-Procurement
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Universiteit Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0257.216.482_23014
Prinsstraat 13
Antwerpen
2000
Telefoon: +32 32653110
aanbestedingen@uantwerpen.be
http://www.uantwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349426
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349426
Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 10
Antwerpen
2000
Lieven Willems
lieven.willems@uantwerpen.be
http://www.uantwerpen.be
http://www.uantwerpen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


19026 Erfpacht studentenhome CDE


De opdracht betreft de erfpacht van terreinen en gebouwen op Campus Drie Eiken, gelegen aan het Dokter Donnyplein 30-32 in 2610 Wilrijk.


AFDELING: PROCEDURE


Universiteit Antwerpen-19026 Erfpacht-F52_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-21
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-06