Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349674 (2019-524350)
Referentienummer:CCB-PPM/2019-005-F50_0
Publicatie datum:08/08/2019
Uiterste datum:21/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
ABONNEMENT À UNE SOLUTION CLOUD D'ENTREPRISE HÉBERGÉE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE
Beknopte beschrijving:
Le présent marché est un marché public de services qui a pour objet l'abonnement à une solution cloud de synchronisation et de partage de fichiers d'entreprise (entreprise file sync) hébergée au sein de l'Union Européenne.
Aanbestedende overheid:
Centre pour la Cybersécurité Belgique, Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles BE, M. Mathieu COTON
+32 22040575
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
21/08/2019 2000-000000 2019-525095 1_E2
19/08/2019 2000-000000 2019-524350 1_E1
19/08/2019 2000-000000 2019-524350 1_E1
08/08/2019 2019-524350 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Centre pour la Cybersécurité Belgique
Nationaal identificatienummer: 0308.357.951_540611
Rue de la Loi 16
Bruxelles
1000
M. Mathieu COTON
Telefoon: +32 22040575
mathieu.coton@ccb.belgium.be
www.ccb.belgium.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349674
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349674
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=CCB-PPM%2F2019-005-F50
Cybersécurité

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


ABONNEMENT À UNE SOLUTION CLOUD D'ENTREPRISE HÉBERGÉE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE


Le présent marché est un marché public de services qui a pour objet l'abonnement à une solution cloud de synchronisation et de partage de fichiers d'entreprise (entreprise file sync) hébergée au sein de l'Union Européenne.


AFDELING: PROCEDURE


CCB-PPM/2019-005-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-21
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08