Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350592 (2019-525582)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-FEDASIL 2019 1396 - STE 12 28 775-F50_0
Publicatie datum:22/08/2019
Uiterste datum:16/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Exécution des traveaux de peinture pour le centre d'accueil de Fedasil à Steenokkerzeel
Beknopte beschrijving:
Traveaux de pienture intérieure
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, rue des Chartreux 21, 1000 Bruxelles BE
+32 2/2134341
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
04/09/2019 2000-000000 2019-525582 0_E2
22/08/2019 2019-525582 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
rue des Chartreux 21
Bruxelles
1000
Telefoon: +32 2/2134341
sarah.sacre@fedasil.be
http:///www.fedasil.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350592
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350592
accueil de demandeurs d'asile

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Exécution des traveaux de pienture pour le centre d'accueil de Fedasil à Steenokkerzeel


Keizerinlaan 2, Steenokkerzeel


Traveaux de pienture intérieure


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-FEDASIL 2019 1396 - STE 12 28 775-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-16
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Voir annexe C


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-22