Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364022 (2020-501150)
Referentienummer:FEDASIL_POELKAPELLE-FEDASIL 2020 0131-F50_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:27/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Aankoop en levering van elektrisch materiaal
Beknopte beschrijving:
Differentieelautomaten- en schakelaars, kabel etc. voor het opvangcentrum van Fedasil te Poelkapelle
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_POELKAPELLE, Stadensteenweg 68, 8920 Langemark-Poelkapelle BE, Johannes Vallaeys
+32 51610402
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
15/01/2020 2000-000000 2020-501150 0_E2
14/01/2020 2020-501150 0
14/01/2020 2020-501150 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_POELKAPELLE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510137
Stadensteenweg 68
Langemark-Poelkapelle
8920
Johannes Vallaeys
Telefoon: +32 51610402
aankoop.poe@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364022
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364022

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop en levering van elektrisch materiaal


Differentieelautomaten- en schakelaars, kabel etc. voor het opvangcentrum van Fedasil te Poelkapelle


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_POELKAPELLE-FEDASIL 2020 0131-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-27
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offerte moet ondertekend zijn.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14