Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370972 (2020-511498)
Relatie: 2020-510204 
Referentienummer:ANB-GGW-2020-20-F02_1
Publicatie datum:06/04/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Voorbereidend onderzoek, ex-situ kweek en uitzet knoflookpad in kader van het de uitvoering van het SBP Knoflookpad en met ondersteuning van het LIFE 14 IPE BE002 BNIP – Action C.2
Beknopte beschrijving:
Voorbereidend onderzoek, ex-situ kweek en uitzet knoflookpad in kader van het de uitvoering van het SBP Knoflookpad en met ondersteuning van het LIFE 14 IPE BE002 BNIP – Action C.2
Aanbestedende overheid:
Agentschap voor Natuur en Bos, Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel BE, Lily Gora
+32 479799372
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
06/04/2020 2020-511498 2020-510204 1_E1
26/03/2020 2020-510204 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16776
Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 75
Brussel
1000
Lily Gora
Telefoon: +32 479799372
lily.gora@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370972

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Voorbereidend onderzoek, ex-situ kweek en uitzet knoflookpad in kader van het de uitvoering van het SBP Knoflookpad en met ondersteuning van het LIFE 14 IPE BE002 BNIP - Action C.2


ANB-GGW-2020-20-F02_1

Voorbereidend onderzoek, ex-situ kweek en uitzet knoflookpad in kader van het de uitvoering van het SBP Knoflookpad en met ondersteuning van het LIFE 14 IPE BE002 BNIP - Action C.2


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-04-06
BE001
Referentie van de aankondiging: 2020-510204
Originele datum van verzending: 2020-03-26
IV.2.2)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
2020-04-20
11:00
2020-04-27
11:00

De indieningsdatum wordt verdaagd van 20/04/2020 11.00u naar 27/04/2020 om 11.00u.