Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376037 (2020-516990)
Referentienummer:BRU-2020-302352-80-DP-F50_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:05/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Bruxelles – Institutions Internationales – Travaux de nettoyage et désinfection
Beknopte beschrijving:
Bruxelles – Institutions Internationales – Travaux de nettoyage et désinfection
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2, 1060 BRUXELLES BE, Pascal Delepeleire
+32 25416695
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/05/2020 2000-000000 2020-516990 1_E1
19/05/2020 2020-516990 0
19/05/2020 2020-516990 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Région Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2
BRUXELLES
1060
Pascal Delepeleire
Telefoon: +32 25416695
Pascal.Delepeleire@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376037
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376037
Régie des Bâtiments - Service opérationnel de Bruxelles
Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse _hidden_@buildingsagency.be
Bruxelles
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376037

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bruxelles - Institutions Internationales - Travaux de nettoyage et désinfection


Bruxelles - Institutions Internationales - Travaux de nettoyage et désinfection


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2020-302352-80-DP-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-05
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Une visite sur place est obligatoire.

Les visites guidées auront lieu :

• jeudi 28.05.2020 à 09h heures précises.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19