Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376112 (2020-517053)
Referentienummer:Fedasil-2019 1401-F50_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:08/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Formations sur la dynamique de groupe et le travail d'équipe.
Beknopte beschrijving:
Marché public offrant une formation aux collaborateurs de fedasil afin de soutenir et développer leurs aptitudes à travailler en équipe et à collaborer.
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, Rue des Chartreux 21, 1000 Bruxelles BE
+32 474597304
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
23/05/2020 2000-000000 2020-517053 0_E2
19/05/2020 2020-517053 0
19/05/2020 2020-517053 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_120
Rue des Chartreux 21
Bruxelles
1000
Telefoon: +32 474597304
trystan.heyse@fedasil.be
www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376112
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376112
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fedasil-2019+1401-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Formations sur la dynamique de groupe et le travail d'équipe.


Tous les centres d'accueil de Belgique.


Marché public offrant une formation aux collaborateurs de fedasil afin de soutenir et développer leurs aptitudes à travailler en équipe et à collaborer.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Formations en néerlandais


Perceel nr.: 1

Les centres dont il faut dispenser la formation en néerlandais.


Formations en français


Perceel nr.: 2

Les centres dont il faut dispenser la formation en français


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


Fedasil-2019 1401-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-08
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19