Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380054 (2020-522236)
Referentienummer:Châtelet-PPP05W-2270/0006/2020/005-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:10/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
Entretien de voiries sur l'entité : rue de l'Eglise, rue des Cisterciennes, rue de l'Abbaye et rue des Potelles.
Beknopte beschrijving:
voir II.2.4
Aanbestedende overheid:
Ville de Châtelet, RUE GENDEBIEN 55 , 6200 Châtelet BE, Monsieur Collège Communal
+32 71243231
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
03/07/2020 2020-523187 2020-522236 0_E2
29/06/2020 2020-522236 0
29/06/2020 2020-522236 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Ville de Châtelet
RUE GENDEBIEN 55
Châtelet
6200
Monsieur Collège Communal
Telefoon: +32 71243231
directeur.general@chatelet.be
Fax: +32 71243200
www.chatelet.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2270/5W/2020
Service Travaux
Nationaal identificatienummer: TX
rue Gendebien 59
Châtelet
6200
Monsieur Rino Carestia
Telefoon: +32 71243308
rino.carestia@chatelet.be
www.chatelet.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Entretien de voiries sur l'entité : rue de l'Eglise, rue des Cisterciennes, rue de l'Abbaye et rue des Potelles.


2020/0053

voir II.2.4


rues de l'Abbaye, des Cisterciennes, de l'Eglise et des Potelles


Entretien de voiries sur l'entité : rue de l'Eglise, rue des Cisterciennes, rue de l'Abbaye et rue des Potelles.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 90

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Néant


1. Satisfaire à l'agréation


1. C - classe 3

Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3


1. Satisfaire à l'agréation


1. C classe 3

Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-10
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-02-06
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-08-10
Plaatselijke tijd: 11:00

Service Marchés Publics, rue Gendebien 59 à 6200 Châtelet


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
rue de la Science,37
Bruxelles
1040
Telefoon: +32 3222349611
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29