Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 382962 (2020-526203)
Referentienummer:Enabel-GIN170111T-10053 -F02_0
Publicatie datum:30/07/2020
Uiterste datum:28/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Andere regio's
Onderwerp:
Marché de travaux pour « travaux de pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry commune de Matam- Guinée
Beknopte beschrijving:
Marché de travaux pour « travaux de pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry commune de Matam- Guinée
Aanbestedende overheid:
Enabel, Quartier Landréah (cité des pilotes), commune de Dixinn, coordonnées GPS 9°32'49.9 N 13°40'41.8 W, 0000 Camayenne-Dixinn GN
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
05/08/2020 2020-526807 2020-526203 0_E2
30/07/2020 2020-526203 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Quartier Landréah (cité des pilotes), commune de Dixinn, coordonnées GPS 9°32'49.9 N 13°40'41.8 W
Camayenne-Dixinn
0000
ahmed.elkharchy@enabel.be
www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382962
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382962
Coopération au Développement

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Marché de travaux pour « travaux de pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry commune de Matam- Guinée


Enabel-GIN170111T-10053 -F02_0

Marché de travaux pour « travaux de pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry commune de Matam- Guinée


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Rue MA764 : Réalisation de 260 mètres linéaires de drainage et de voirie par pavage


Perceel nr.: 1

GUINEE


Travaux de pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry commune de Matam- Guiné


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 180

GIN170111T


Rue MA797 : Réalisation des dallettes amovibles et couverture des caniveaux existant pour finalisation de travaux de pavage et drainage


Perceel nr.: 2

GUINEE


Travaux de pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry commune de Matam- Guiné


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 150

GIN170111T


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Classe: N/A, Catégorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Procédure négociée directe avec publication préalable


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-28
Plaatselijke tijd: 12:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil d'Etat
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-30