N. 406968 (2021-513325) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 21 april 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 406968 (2021-513325)
Referentienummer:SSG-equal.brussels_GM2021-F50_0
Publicatie datum:06/04/2021
Uiterste datum:13/05/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Soutien à la mise en oeuvre et à l'évaluation de gender mainstreaming
Beknopte beschrijving:
Le présent marché a pour objet le loutien à la mise en oeuvre et à l'évaluation de gender mainstreaming :-l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan régional -l'accompagnement dans l'application du gender mainstreaming dans les autres outils -l'évaluation de la politique de gender mainstreaming
Aanbestedende overheid:
Bruxelles Coordination régionale, Place Saint-Lazare 2, 1035 Bruxelles BE, Sayanne Lima Pinto
+32 28003612
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
07/04/2021 2000-000000 2021-513325 1_E1
06/04/2021 2021-513325 0
06/04/2021 2021-513325 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Bruxelles Coordination régionale
Nationaal identificatienummer: 0316.381.039_22492
Place Saint-Lazare 2
Bruxelles
1035
Sayanne Lima Pinto
Telefoon: +32 28003612
slimapinto@gob.brussels
http://www.equal.brussels
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406968
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406968
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SSG-equal.brussels_GM2021-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Soutien à la mise en oeuvre et à l'évaluation de gender mainstreaming


Région de Bruxelles-capitale


Le présent marché a pour objet le loutien à la mise en oeuvre et à l'évaluation de gender mainstreaming :

-l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan régional

-l'accompagnement dans l'application du gender mainstreaming dans les autres outils

-l'évaluation de la politique de gender mainstreaming


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


SSG-equal.brussels_GM2021-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-05-13
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-06