N. 406968 (2000-000000) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 21 april 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 406968 (2000-000000)
Relatie: 2021-513325 
Referentienummer:SSG-equal.brussels_GM2021-F50_1
Publicatie datum:07/04/2021
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: -
Onderwerp:
Ondersteuning bij de toepassing en evaluatie van gender mainstreaming
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht betreft de ondersteuning bij de toepassing en evaluatie van gender mainstreaming:-de opmaak en implementatie van een gewestelijk plan -de begeleiding bij de toepassing van gender mainstreaming in de andere instrumenten -de evaluatie van het gender mainstreamingbeleid
Aanbestedende overheid:
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel BE, Sayanne Lima Pinto
+32 28003612
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
07/04/2021 2000-000000 2021-513325 1_E1
06/04/2021 2021-513325 0
06/04/2021 2021-513325 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Nationaal identificatienummer: 0316.381.039_22492
Sint-Lazarusplein 2
Brussel
1035
Sayanne Lima Pinto
Telefoon: +32 28003612
slimapinto@gob.brussels
http://www.equal.brussels
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406968

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ondersteuning bij de toepassing en evaluatie van gender mainstreaming


SSG-equal.brussels_GM2021-F50_1

Deze opdracht betreft de ondersteuning bij de toepassing en evaluatie van gender mainstreaming:

-de opmaak en implementatie van een gewestelijk plan

-de begeleiding bij de toepassing van gender mainstreaming in de andere instrumenten

-de evaluatie van het gender mainstreamingbeleid


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-07
BE001
Referentie van de aankondiging: 2021-513325
Originele datum van verzending: 2021-04-06
IV.2.4)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
2021-05-13
2021-05-28

Wijziging deadline indiening offertes: 28 mei 2021 in plaats van 13 mei 2021


BE001
Referentie van de aankondiging: 2021-513481
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be