N. 417967 (2021-528705) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 4 augustus 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 417967 (2021-528705)
Referentienummer:VRO-2021-210665-MIKO-FA9144-F50_0
Publicatie datum:19/07/2021
Uiterste datum:13/08/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Leuven, Centrale Gevangenis, aanstellen EPB-verslaggever voor een strafcellencomplex
Beknopte beschrijving:
Leuven, Centrale Gevangenis, aanstellen EPB-verslaggever voor een strafcellencomplex
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1b, 3500 Hasselt BE, Milica Kovacevic
+32 478332314
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1b
Hasselt
3500
Milica Kovacevic
Telefoon: +32 478332314
Milica.Kovacevic@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417967
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417967
Regie der Gebouwen - VRO
Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.
Hasselt
3500
freemarket.VRO@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417967

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Leuven, Centrale Gevangenis, aanstellen EPB-verslaggever voor een strafcellencomplex


Leuven, Centrale Gevangenis, aanstellen EPB-verslaggever voor een strafcellencomplex


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2021-210665-MIKO-FA9144-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-13
Plaatselijke tijd: 11:55

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-19