N. 418095 (2021-529002) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 4 augustus 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418095 (2021-529002)
Relatie: 2021-528817 
Referentienummer:STB-PPP0Y1-1445/1040/P/37050-F02_0
Publicatie datum:20/07/2021
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
Isolation des toitures - FEDER
Beknopte beschrijving:
voir II.1.1
Aanbestedende overheid:
Hainaut Gestion du Patrimoine de la Province de Hainaut, Avenue Général de Gaulle, 102 - 1er étage, 7000 MONS BE, Madame Alexandra Navez
+32 65382639
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/07/2021 2021-529002 2021-528817 0_E1
19/07/2021 2021-528817 0
19/07/2021 2021-528817 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Hainaut Gestion du Patrimoine de la Province de Hainaut
Nationaal identificatienummer: HGP
Avenue Général de Gaulle, 102 - 1er étage
MONS
7000
Madame Alexandra Navez
Telefoon: +32 65382639
alexandra.navez@hainaut.be
Fax: +32 65382540
http://portail.hainaut.be/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Isolation des toitures - FEDER


P/37050

voir II.1.1


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-20
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2021-528817
Originele datum van verzending: 2021-07-19
II.2.13
Information sur les fonds de l'Union Européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non


Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui