N. 422814 (2021-535571) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422814 (2021-535571)
Referentienummer:Lokale Politie Antwerpen-PZA/RFI/ColOrida-F52_0
Publicatie datum:14/09/2021
Uiterste datum:30/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Procedure type:Onbekend
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Beursstands, Internationaal congres fietsteam Orida, Politiezone Antwerpen
Beknopte beschrijving:
Organisatie van een internationaal colloquium ter promotie van politiefietsteams als interessant alternatief in de leefbare en mobiele stad van de toekomst. De bedrijven die wensen informatie aan te leveren / deel te nemen aan het evenement met een stand om hun producten / uitrusting / diensten voor te stellen aan de aanwezigen dienen een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de door hen aangeboden producten/diensten.
Aanbestedende overheid:
Politiezone Antwerpen, Oudaan 5, 2000 Antwerpen BE
+32 33471311
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/09/2021 2021-535571 0
14/09/2021 2021-535571 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2021-535571
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Politiezone Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_23877
Oudaan 5
Antwerpen
2000
Telefoon: +32 33471311
peggy.hens@politie.antwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422814
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422814
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Lokale+Politie+Antwerpen-PZA%2FRFI%2FColOrida-F52

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Beursstands, Internationaal congres fietsteam Orida, Politiezone Antwerpen


Organisatie van een internationaal colloquium ter promotie van politiefietsteams als interessant alternatief in de leefbare en mobiele stad van de toekomst. De bedrijven die wensen informatie aan te leveren / deel te nemen aan het evenement met een stand om hun producten / uitrusting / diensten voor te stellen aan de aanwezigen dienen een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de door hen aangeboden producten/diensten.


AFDELING: PROCEDURE


Lokale Politie Antwerpen-PZA/RFI/ColOrida-F52_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-30
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14