N. 429766 (2021-546124) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 429766 (2021-546124)
Referentienummer:AZ Sint-Jan Brugge-Oostende - Aankoopdienst-KF/2021/SJB/01/009-F52_0
Publicatie datum:23/11/2021
Uiterste datum:09/12/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Procedure type:Procedure van gunning via onderhandelingen
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
NMR compatibele monitor
Beknopte beschrijving:
In het kader van een marktonderzoek voor de dienst kindergeneeskunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende ben ik op zoek naar documentatie omtrent MRI-compatibele patiëntmonitoring. Concreet dienen volgende parameters gemeten te worden: ECG, SPO2, capno en NIBP. Het toestel is voorzien van een scherm dat ter beschikking wordt gesteld in de controlezaal. Gelieve de documentatie/brochure te bezorgen voor 9 december 2021 (10u) via kelly.focquaert@azsintjan.be met in het onderwerp KF/2021/SJB/01/009.
Aanbestedende overheid:
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10, 8000 BRUGGE BE
+32 50459576
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
23/11/2021 2021-546124 0
23/11/2021 2021-546124 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2021-546124
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Nationaal identificatienummer: 0266.559.859_24861
Ruddershove 10
BRUGGE
8000
Telefoon: +32 50459576
kelly.focquaert@azsintjan.be
www.azsintjan.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429766
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429766
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ+Sint-Jan+Brugge-Oostende+-+Aankoopdienst-KF%2F2021%2FSJB%2F01%2F009-F52
ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


NMR compatibele monitor


Brugge


In het kader van een marktonderzoek voor de dienst kindergeneeskunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende ben ik op zoek naar documentatie omtrent MRI-compatibele patiëntmonitoring. Concreet dienen volgende parameters gemeten te worden: ECG, SPO2, capno en NIBP. Het toestel is voorzien van een scherm dat ter beschikking wordt gesteld in de controlezaal. Gelieve de documentatie/brochure te bezorgen voor 9 december 2021 (10u) via _hidden_@azsintjan.be met in het onderwerp KF/2021/SJB/01/009.


AFDELING: PROCEDURE


AZ Sint-Jan Brugge-Oostende - Aankoopdienst-KF/2021/SJB/01/009-F52_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-09
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-23