N. 426715 (2021-546110) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 426715 (2021-546110)
Relatie: 2021-541407 
Referentienummer:AR&A-BF 170830-F02_1
Publicatie datum:23/11/2021
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Waals Brabant
Onderwerp:
PHASE A : Construction d'une nouvelle école maternelle
Beknopte beschrijving:
PHASE A : Construction d'une nouvelle école maternelle
Aanbestedende overheid:
COLLEGE NOTRE DAME ASBL, RUE DU CALVAIRE 4, 1300 Wavre BE, BERNARD GOEDSEELS
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
24/11/2021 2021-546424 2021-541407 1_E2
23/11/2021 2021-546110 2021-541407 1_E1
23/11/2021 2021-546110 2021-541407 1_E1
20/10/2021 2021-541407 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


COLLEGE NOTRE DAME ASBL
Nationaal identificatienummer: 0431.680.385_529043
RUE DU CALVAIRE 4
Wavre
1300
BERNARD GOEDSEELS
GESTION@CNDBW.BE
https://www.cndbw.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426715

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


PHASE A : Construction d'une nouvelle école maternelle


AR&A-BF 170830-F02_1

PHASE A : Construction d'une nouvelle école maternelle


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-23
BE001
Referentie van de aankondiging: 2021-541407
Originele datum van verzending: 2021-10-20
IV.2.2)
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
2021-11-30
10:00
2021-12-07
10:00
IV.2.7)
Modalités d'ouverture des offres
2021-11-30
10:00
2021-12-07
10:00