N. 429868 (2021-546323) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 429868 (2021-546323)
Referentienummer:FEDASIL_MOUSCRON-MOU 2021 3005-F50_0
Publicatie datum:24/11/2021
Uiterste datum:03/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
Achat de batteries pour éclairage de secours
Beknopte beschrijving:
Achat de batteries pour éclairage de secours
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_MOUSCRON, Mouscon, 7700 Mouscron BE
+32 56861152
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_MOUSCRON
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_591986
Mouscon
Mouscron
7700
Telefoon: +32 56861152
finance.mouscron@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429868
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429868

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Achat de batteries pour éclairage de secours


Achat de batteries pour éclairage de secours


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_MOUSCRON-MOU 2021 3005-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-03
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-24