N. 430043 (2021-547311) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430043 (2021-547311)
Relatie: 2021-546625 
Referentienummer:Ons-PPP0RE-154/1004/20210001-F21_0
Publicatie datum:30/11/2021
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Verstrekken van warme maaltijden in koude lijn voor kinderdagverblijven - dienstenopdracht - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Aanbestedende overheid:
Ferm Kinderopvang vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal BE, Mevrouw Mia Houthuys
+32 16243987
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/11/2021 2021-547311 2021-546625 0_E1
25/11/2021 2021-546625 0
25/11/2021 2021-546625 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Ferm Kinderopvang vzw
Nationaal identificatienummer: 0416.117.627
Remylaan 4b
Wijgmaal
3018
Mevrouw Mia Houthuys
Telefoon: +32 16243987
mhouthuys@samenferm.be
www.samenferm.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Verstrekken van warme maaltijden in koude lijn voor kinderdagverblijven - dienstenopdracht - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


20210001

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-30
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2021-546625
Originele datum van verzending: 2021-11-25

Online documenten opnieuw opgeladen