N. 430635 (2021-547391) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430635 (2021-547391)
Referentienummer:Antwerpen-2021_GR_00701 -F52_0
Publicatie datum:01/12/2021
Uiterste datum:31/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Procedure type:Onbekend
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
2021_GR_00701 - Ondersteuning. Woonstad - Verwijdering asbest
Beknopte beschrijving:
2021_GR_00701 - Ondersteuning. Woonstad - Verwijdering asbest
Aanbestedende overheid:
Antwerpen , Grote Markt 1, 2000 Antwerpen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
09/12/2021 2000-000000 2021-547391 1_E1
09/12/2021 2000-000000 2021-547391 1_E1
01/12/2021 2021-547391 0
01/12/2021 2021-547391 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2021-547391
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_22847
Grote Markt 1
Antwerpen
2000
asbest@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430635
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430635

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


2021_GR_00701 - Ondersteuning. Woonstad - Verwijdering asbest


2021_GR_00701 - Ondersteuning. Woonstad - Verwijdering asbest


AFDELING: PROCEDURE


Antwerpen-2021_GR_00701 -F52_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-31
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


OPGELET! Dit betreft geen Request For Information (RFI)

Het is een oproep ep waarbij de Stad Antwerpen op zoek is naar aannemers en deskundigen voor het verwijderen van asbest.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-01