N. 430763 (2021-547598) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430763 (2021-547598)
Referentienummer:JUST-DGEPI-BBL-Justice/DGEPI/SCRTP/Repasseuse pour Brugge-F50_0
Publicatie datum:02/12/2021
Uiterste datum:13/01/2022
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Levering van een strijkmachine voor het Penitentiair Complex Brugge
Beknopte beschrijving:
Levering van een strijkmachine in het Penitentiair Complex Brugge
Aanbestedende overheid:
DG Penitentiaire Inrichtingen, Willebroekkaai 33, 1060 Brussel BE, Henri DEVILLE
+32 25428525
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
03/12/2021 2000-000000 2021-547598 0_E2
02/12/2021 2021-547598 0
02/12/2021 2021-547598 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


DG Penitentiaire Inrichtingen
Nationaal identificatienummer: 0308.357.753_17568
Willebroekkaai 33
Brussel
1060
Henri DEVILLE
Telefoon: +32 25428525
henri.deville@just.fgov.be
http://enot.publicprocurement.be/enot-war/formFillingTool.do?edit=&noticeld=430763
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430763
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430763
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=JUST-DGEPI-BBL-Justice%2FDGEPI%2FSCRTP%2FRepasseuse+pour+Brugge-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Levering van een strijkmachine voor het Penitentiair Complex Brugge


Levering van een strijkmachine in het Penitentiair Complex Brugge


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bestek


AFDELING: PROCEDURE


JUST-DGEPI-BBL-Justice/DGEPI/SCRTP/Repasseuse pour Brugge-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-13
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-02