N. 431124 (2021-548180) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 431124 (2021-548180)
Referentienummer:AQFINFRA-A4053133 lot4-F50_0
Publicatie datum:07/12/2021
Uiterste datum:18/01/2022
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
A4053133 lot4 - Slibdroger Deurne - Levensduurverlenging slibdroger Lot 4: vervanging hydrofoorgroep
Beknopte beschrijving:
A4053133 lot4 - Slibdroger Deurne - Levensduurverlenging slibdrogerLot 4: vervanging hydrofoorgroepVoorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:• Leveren en plaatsen van een nieuwe hydrofoorgroep• Afbraak en afvoer van de bestaande installatie en appendages • Bijhorende bouwkundige en elektrische werken
Aanbestedende overheid:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar BE, Dhr. Ben Snoeks
+32 34504511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
10/12/2021 2000-000000 2021-548180 0_E2
07/12/2021 2021-548180 0
07/12/2021 2021-548180 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Kontichsesteenweg 54
Aartselaar
2630
Dhr. Ben Snoeks
Telefoon: +32 34504511
aanbestedingen@aquafin.be
www.aquafin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431124
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431124
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-A4053133+lot4-F50
Vennootschap van privaatrecht
Waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A4053133 lot4 - Slibdroger Deurne - Levensduurverlenging slibdroger Lot 4: vervanging hydrofoorgroep


Deurne


A4053133 lot4 - Slibdroger Deurne - Levensduurverlenging slibdroger

Lot 4: vervanging hydrofoorgroep

Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:

• Leveren en plaatsen van een nieuwe hydrofoorgroep

• Afbraak en afvoer van de bestaande installatie en appendages

• Bijhorende bouwkundige en elektrische werken


AFDELING: PROCEDURE


AQFINFRA-A4053133 lot4-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-18
Plaatselijke tijd: 11:10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek:

Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt 2 maal georganiseerd op 18/12/2021 en 11/01/2022. Op afspraak met de projectleider telkens tussen 8u00 en 15u00.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-07