N. 434402 (2022-501689) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434402 (2022-501689)
Referentienummer:VRO-2022-212471-LUJA-3FA8915-F50_0
Publicatie datum:18/01/2022
Uiterste datum:07/03/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Vilvoorde - FOD Financiën - Lokaal waterontharder / HS-cabine waterschotten plaatsen.
Beknopte beschrijving:
Het leveren en plaatsen van waterschotten ter hoogte inkomdeur waterontharder lokaal, HS-cabine en deur nood uitgang kelder.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Luc Jacob
+32 475564966
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1B
HASSELT
3500
Luc Jacob
Telefoon: +32 475564966
luc.jacob@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434402
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434402

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Vilvoorde - FOD Financiën - Lokaal waterontharder / HS-cabine waterschotten plaatsen.


Vilvoorde - FOD Financiën - Lokaal waterontharder / HS-cabine waterschotten plaatsen.


Het leveren en plaatsen van waterschotten ter hoogte inkomdeur waterontharder lokaal, HS-cabine en deur nood uitgang kelder.


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2022-212471-LUJA-3FA8915-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-03-07
Plaatselijke tijd: 23:55

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-18