N. 434505 (2022-501806) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 27 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434505 (2022-501806)
Referentienummer:ODISEE-2022/01 - Marktverkenning-F52_0
Publicatie datum:18/01/2022
Uiterste datum:28/02/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Procedure type:Procedure van gunning via onderhandelingen
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Marktverkenning MBRT opleiding
Beknopte beschrijving:
Marktverkenning met als doel de skillslabs van de Vlaamse paramedische opleiding 'Medische beeldvorming' marktconform te houden door middel van vervanging van en investeren in nieuwe zware medische apparatuur én de simulatie ervan.
Aanbestedende overheid:
ODISEE vzw, Warmoesberg 26, 1000 Brussel BE, Dirk De Backer
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
18/01/2022 2022-501806 0
18/01/2022 2022-501806 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2022-501806
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


ODISEE vzw
Nationaal identificatienummer: 0408.429.584_26101
Warmoesberg 26
Brussel
1000
Dirk De Backer
dirk.debacker@odisee.be
http://www.odisee.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434505
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434505
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ODISEE-2022%2F01+-+Marktverkenning-F52

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Marktverkenning MBRT opleiding


Marktverkenning met als doel de skillslabs van de Vlaamse paramedische opleiding 'Medische beeldvorming' marktconform te houden door middel van vervanging van en investeren in nieuwe zware medische apparatuur én de simulatie ervan.


AFDELING: PROCEDURE


ODISEE-2022/01 - Marktverkenning-F52_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-28
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-18