N. 449885 (2022-523768) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 6 juli 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 449885 (2022-523768)
Referentienummer:Boom-CSP005-20220613-000051-F50_0
Publicatie datum:21/06/2022
Uiterste datum:01/08/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitbreiding Kinderdagverblijf
Beknopte beschrijving:
De opdracht bestaat uit:Leveren en plaatsen van prefab-units voor Kinderdagverblijf.Situering: Achterzijde van gebouw Brandpunt (zie foto's)De opdrachtnemer dient de tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen bij het Lokaal Bestuur Boom.
Aanbestedende overheid:
Lokaal Bestuur Boom, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom BE, Annick Van Rillaer
+32 38801877
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
01/07/2022 2000-000000 2022-523768 0_E3
22/06/2022 2000-000000 2022-523768 0_E2
21/06/2022 2022-523768 0
21/06/2022 2022-523768 0

Extracten

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST
Lokaal Bestuur Boom
Nationaal identificatienummer: 0207.506.952

Antwerpsestraat 44

Boom

2850


Annick Van Rillaer
Telefoon: +32 38801877

aankoopdienst@boom.be


http://www.boom.behttps://www.tenderdoc.be/access/boom/EV6WSXcgYT1MeHL3B8YLRrDmSBh2us4aHIfYi0UDRwlTvFeMy2rOw7rbc8TThbey


https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.doAFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHTUitbreiding Kinderdagverblijf

BoomDe opdracht bestaat uit:Leveren en plaatsen van prefab-units voor Kinderdagverblijf.Situering: Achterzijde van gebouw Brandpunt (zie foto's)De opdrachtnemer dient de tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen bij het Lokaal Bestuur Boom.AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGENAFDELING: PROCEDURE

2022-GEM-0011

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-01
Plaatselijke tijd: 11:00
AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGENDatum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-21