N. 458703 (2022-535864) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Aanneming energetische renovatie gebouwschil
Beknopte beschrijving : Fluvius System Operator cv ondersteunt de lokale besturen in hun beleid inzake klimaat en energie alsook bij het sensibiliseren van de bevolking. Samen met de Lokale Besturen wenst Fluvius System Operator cv de reductie van het energieverbruik conform de Europese en Belgische normen te realiseren. Om dit te realiseren wenst Fluvius System Operator cv een lijst van erkende aannemers op te stellen voor het uitvoeren van werken binnen volgende disciplines:- Het leveren en plaatsen van hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk- Het leveren en plaatsen van dak-, vloer – en muurisolatie- Interieurwerken (bijv.betegeling, gevelbekleding/bepleistering, binnenwanden, plafondwerken)- Algemene bouwkunde (stabiliteit, funderingen,…)Fluvius System Operator cv kan tevens beroep doen op de “erkenningslijst aanneming - energetische renovatie gebouwschil” voor werkzaamheden aan haar eigen patrimonium.
N. 458703 (2022-535864)
Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-FLU19AW006-2-F51_0
Publicatie datum: 20/09/2022
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/09/2022 2022-535864 0
20/09/2022 2022-535864 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2022-535864
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Fluvius System Operator cv (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Brusselsesteenweg 199
MELLE
9090
Nele Vanderheijden
Telefoon: +32 92636623
nele.vanderheijden@fluvius.be
www.fluvius.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458703
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458703
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius+Klassieke+sector-FLU19AW006-2-F51
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel.

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanneming energetische renovatie gebouwschil


Fluvius System Operator cv ondersteunt de lokale besturen in hun beleid inzake klimaat en energie alsook bij het sensibiliseren van de bevolking. Samen met de Lokale Besturen wenst Fluvius System Operator cv de reductie van het energieverbruik conform de Europese en Belgische normen te realiseren.

Om dit te realiseren wenst Fluvius System Operator cv een lijst van erkende aannemers op te stellen voor het uitvoeren van werken binnen volgende disciplines:

- Het leveren en plaatsen van hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk

- Het leveren en plaatsen van dak-, vloer - en muurisolatie

- Interieurwerken (bijv.betegeling, gevelbekleding/bepleistering, binnenwanden, plafondwerken)

- Algemene bouwkunde (stabiliteit, funderingen,…)

Fluvius System Operator cv kan tevens beroep doen op de “erkenningslijst aanneming - energetische renovatie gebouwschil” voor werkzaamheden aan haar eigen patrimonium.


AFDELING: PROCEDURE

Niet-openbare procedure
Fluvius Klassieke sector-FLU19AW006-2-F51_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-10-02
Plaatselijke tijd: 23:55

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Aannemers die wensen erkend te worden inzake deze erkenningsregeling dienen een erkenningsdossier samen te stellen.

De kandidaat stelt zijn erkenningsdossier samen en dient dit in middels MAIL op het e-mail adres

fluvius-aankoop-ESCO-DLB@fluvius.be

De voorwaarden voor erkenning zijn opgenomen in het erkenningsdossier.

Het dossier dient aangevraagd te worden via e-mail naar _hidden_@fluvius.be met in het onderwerp

volgende vermelding: "FLU19AW006-2 - erkenning - firmanaam".

Het erkenningssysteem is open, wat inhoudt dat ook op een later tijdstip de vraag kan gesteld worden om zich te erkennen om

deel te nemen aan toekomstige prijsvragen.

Aanvullende CPV codes:

44220000 Schrijnwerk voor de bouw

45320000 Isolatiewerkzaamheden

45440000 Schilderwerk en beglazing

45443000 Gevelwerkzaamheden


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-20