N. 458723 (2022-535907) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Subsidieoproep Transitiepunten
Beknopte beschrijving : Deze oproep beoogt het stimuleren van de jobmobiliteit en de werk naar werk transities door het oprichten van 5 tot 10 transitiepunten verspreid over Vlaanderen. Alle informatie en documenten zijn terug te vinden op:https://extranet.vdab.be/samenwerken-met-vdab/oproepen-voor-dienstverlening-aan-burgers
N. 458723 (2022-535907)
Referentienummer: VDAB - afdeling Regie-2022_50167_publicatie-F52_0
Publicatie datum: 20/09/2022
 
Type: Enuntiatieve aankondiging
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/09/2022 2022-535907 0
20/09/2022 2022-535907 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2022-535907
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Nationaal identificatienummer: 0887.010.362_502068
Keizerslaan 11
Brussel
1000
samenwerking+transitiepunten@vdab.be
http://www.vdab.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458723
https://extranet.vdab.be/samenwerken-met-vdab/oproepen-voor-dienstverlening-aan-burgers
EVA
Sociale diensten

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Subsidieoproep Transitiepunten


Deze oproep beoogt het stimuleren van de jobmobiliteit en de werk naar werk transities door het oprichten van 5 tot 10 transitiepunten verspreid over Vlaanderen.

Alle informatie en documenten zijn terug te vinden op:https://extranet.vdab.be/samenwerken-met-vdab/oproepen-voor-dienstverlening-aan-burgers


AFDELING: PROCEDURE


VDAB - afdeling Regie-2022_50167_publicatie-F52_0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-20