N. 458730 (2022-535921) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458730 (2022-535921)
Referentienummer:DNK-2022/AR-F51_0
Publicatie datum:20/09/2022
Uiterste datum:26/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type: Aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aanleg van een kwalificatiesysteem voor de aanstelling van ontwerpers voor toekomstige projecten.
Beknopte beschrijving:
Aanleg van een kwalificatiesysteem voor de aanstelling van ontwerpers voor toekomstige projecten in het ganse werkingsgebied van De Noorderkempen.
Aanbestedende overheid:
De Noorderkempen cv, Kweekstraat 4b, 2330 Merksplas BE, Ute Verheyen
+32 14639593
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/09/2022 2022-535921 0
20/09/2022 2022-535921 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2022-535921
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Noorderkempen cv
Nationaal identificatienummer: 0427.003.106_533571
Kweekstraat 4b
Merksplas
2330
Ute Verheyen
Telefoon: +32 14639593
ute.verheyen@denoorderkempen.be
http://www.denoorderkempen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458730
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458730
www.denoorderkempen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanleg van een kwalificatiesysteem voor de aanstelling van ontwerpers voor toekomstige projecten.


Arendonk, Ravels, Merksplas, Rijkevorsel, Hoogstraten


Aanleg van een kwalificatiesysteem voor de aanstelling van ontwerpers voor toekomstige projecten in het ganse werkingsgebied van De Noorderkempen.


AFDELING: PROCEDURE


DNK-2022/AR-F51_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-26
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Inschrijvingen worden via mail verzonden naar _hidden_@denoorderkempen.be Waarna de inschrijver een bevestiging van ontvangst krijgt.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-20