N. 465570 (2022-546371) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465570 (2022-546371)
Referentienummer:AQFINFRA-22548/2-F50_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:13/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Project 22.548/2 - Tielt, PS Egemsesteenweg
Beknopte beschrijving:
Project 22.548/2 - Tielt, PS EgemsesteenwegDe opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van één of meerdere pompstation(s)/bergbezinkingsbekken(s). Deze zijn gelegen langsheen:- PS Egemsesteenweg 98, 8700 TieltDit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.
Aanbestedende overheid:
Aquafin NV - Directie Projectmanagement, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar BE, Dhr. Mbayi Kazadi
+32 34504511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
15/12/2022 2000-000000 2022-546371 1_E2
06/12/2022 2000-000000 2022-546371 1_E1
24/11/2022 2022-546371 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Aquafin NV - Directie Projectmanagement
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Dijkstraat 8
Aartselaar
2630
Dhr. Mbayi Kazadi
Telefoon: +32 34504511
aanbestedingen@aquafin.be
Fax: +32 34583020
www.aquafin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465570
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465570
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-22548%2F2-F50
Vennootschap van privaatrecht
Waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Project 22.548/2 - Tielt, PS Egemsesteenweg


Tielt


Project 22.548/2 - Tielt, PS Egemsesteenweg

De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van één of meerdere pompstation(s)/bergbezinkingsbekken(s). Deze zijn gelegen langsheen:

- PS Egemsesteenweg 98, 8700 Tielt

Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:

- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.

- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.


AFDELING: PROCEDURE


AQFINFRA-22548/2-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-13
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24