N. 476264 (2023-510418) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 476264 (2023-510418)
Referentienummer:FEDASIL_ZAVENTEM-MAC 2023 0042-F50_0
Publicatie datum:16/03/2023
Uiterste datum:29/03/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Fitnessvloer
Beknopte beschrijving:
Fitnessvloer
Aanbestedende overheid:
Fedasil Machelen, Bessenveldstraat 15, 1831 Machelen BE
+32 471887112
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Fedasil Machelen
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_601563
Bessenveldstraat 15
Machelen
1831
Telefoon: +32 471887112
jolien.vandyck@fedasil.be
www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476264
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476264

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Fitnessvloer


Fitnessvloer


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_ZAVENTEM-MAC 2023 0042-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-03-29
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16