N. 476302 (2023-510479) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: C00052 - Raamovereenkomst (specialist) voor het inhuren van een Full Stack Developer voor PZA
Beknopte beschrijving : Het voorwerp voor deze opdracht is het uitbreiden van de bestaande FOCUS apps & het ontwikkelen van nieuwe FOCUS apps. Om deze opdracht autonoom te kunnen uitvoeren is Digipolis derhalve op zoek naar een Full Stack Developer met minimaal 3 jaar relevante ervaring in o.a Node.js, React framework & Elixir. Naast de vereiste technische skills wordt voor deze opdracht gezocht naar een mature persoon met ruime ervaring die in staat is mee te denken met business stakeholders om technische oplossingen te formuleren voor functionele vraagstukken. De opdracht kan worden uitgebreid met of aangepast naar andere projecten of andere klanten naargelang de noden van het bestuur. ZIE OFFERTEVRAAG
N. 476302 (2023-510479)
Referentienummer: DP-A-C00052-F50_0
Publicatie datum: 16/03/2023
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AG Digipolis Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0751.541.350_640099
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
Telefoon: +32 475444495
wesley.heyndrickx@digipolis.be
www.digipolis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476302
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476302
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-A-C00052-F50
Ag Digipolis Antwerpen
ICT

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


C00052 - Raamovereenkomst (specialist) voor het inhuren van een Full Stack Developer voor PZA


Het voorwerp voor deze opdracht is het uitbreiden van de bestaande FOCUS apps & het

ontwikkelen van nieuwe FOCUS apps. Om deze opdracht autonoom te kunnen uitvoeren is

Digipolis derhalve op zoek naar een Full Stack Developer met minimaal 3 jaar relevante

ervaring in o.a Node.js, React framework & Elixir.

Naast de vereiste technische skills wordt voor deze opdracht gezocht naar een mature

persoon met ruime ervaring die in staat is mee te denken met business stakeholders om

technische oplossingen te formuleren voor functionele vraagstukken.

De opdracht kan worden uitgebreid met of aangepast naar andere projecten of andere

klanten naargelang de noden van het bestuur.

ZIE OFFERTEVRAAG


AFDELING: PROCEDURE


DP-A-C00052-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-03-23
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


ZIE OFFERTEVRAAG


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16