N. 483571 (2023-520803) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: achat d'assiette à compartiments
Beknopte beschrijving : achat d'assiette à compartiments
N. 483571 (2023-520803)
Referentienummer: FEDASIL_MOUSCRON-MOU 2023 0054-F50_0
Publicatie datum: 24/05/2023
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
08/06/2023 2000-000000 2023-520803 1_E1
24/05/2023 2023-520803 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_MOUSCRON
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_591986
Mouscon
Mouscron
7700
Telefoon: +32 056861153
finance.mouscron@fedasil.be
http://fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483571
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483571
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483571

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


achat d'assiette à compartiments


achat d'assiette à compartiments


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_MOUSCRON-MOU 2023 0054-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-06-09
Plaatselijke tijd: 17:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-05-24