N. 483571 (2023-520803) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 4 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 483571 (2023-520803)
Referentienummer:FEDASIL_MOUSCRON-MOU 2023 0054-F50_0
Publicatie datum:24/05/2023
Uiterste datum:09/06/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
achat d'assiette à compartiments
Beknopte beschrijving:
achat d'assiette à compartiments
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_MOUSCRON, Mouscon, 7700 Mouscron BE
+32 056861153
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_MOUSCRON
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_591986
Mouscon
Mouscron
7700
Telefoon: +32 056861153
finance.mouscron@fedasil.be
http://fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483571
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483571
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483571

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


achat d'assiette à compartiments


achat d'assiette à compartiments


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_MOUSCRON-MOU 2023 0054-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-06-09
Plaatselijke tijd: 17:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-05-24