N. 491810 (2023-536075) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: FLU23D012 Preventief en curatief onderhoud, inclusief reiniging, pompstations
Beknopte beschrijving : De opdracht betreft het sluiten van één of meerdere raamovereenkomsten aangaande het onderhoud van pompstations, hier wordt onder verstaan: 1. Ruimen van slib in pompstations; 2. Het afvoeren en laten verwerken van het vrijgekomen slib conform de van toepassing zijnde Vlarema wetgeving; 3. Periodieke onderhoudswerken en geplande herstellingen aan pompstations; 4. Dringende interventies bij storingen aan pompstations.
N. 491810 (2023-536075)
Relatie: 2023-532498 
Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-FLU23D012 Preventief en curatief onderhoud pompstations-F02_0
Publicatie datum: 14/09/2023
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/09/2023 2023-536075 2023-532498 0_E2
11/08/2023 2023-532498 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Brusselsesteenweg 199
MELLE
9090
Fluvius-Aankoop-Sourcing-Netgebonden@fluvius.be
www.fluvius.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=491810

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


FLU23D012 Preventief en curatief onderhoud, inclusief reiniging, pompstations


Fluvius Klassieke sector-FLU23D012 Preventief en curatief onderhoud pompstations-F02_0

De opdracht betreft het sluiten van één of meerdere raamovereenkomsten aangaande het onderhoud van pompstations, hier wordt onder verstaan:

1. Ruimen van slib in pompstations;

2. Het afvoeren en laten verwerken van het vrijgekomen slib conform de van toepassing zijnde Vlarema wetgeving;

3. Periodieke onderhoudswerken en geplande herstellingen aan pompstations;

4. Dringende interventies bij storingen aan pompstations.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-11
BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-532498
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 154-491592
Originele datum van verzending: 2023-08-11

Beste,

Het 'vraag en antwoord'-formulier werd opgeladen.

mvg,

Dit terechtwijzend bericht maakt integraal deel uit van de aanbestedingsbescheiden.

Mogen wij U tevens vragen bij uw inschrijving rekening te houden met dit terechtwijzend bericht en hiervan ook melding te maken.