N. 492478 (2023-536044) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 492478 (2023-536044)
Relatie: 2023-533580 
Referentienummer:MOBS-2023/004 MOB-F02_0
Publicatie datum:14/09/2023
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
4-IN-1 LOOPFIETS VOOR 1 TOT 5-JARIGEN
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht heeft tot doel om +/- 29.000 loopfietsjes te bestellen voor 4 ziekenfondsen binnen de Socialistische Mutualiteiten: het betreft Solidaris West-Vlaanderen, Solidaris Oost-Vlaanderen, Solidaris Antwerpen en Solidaris Limburg. Voor Solidaris West-Vlaanderen, Solidaris Oost-Vlaanderen en Solidaris Antwerpen geldt:De opdrachtnemer staat in voor de opslag van de voorraad en de levering aan huis van de loopfietsjes bij leden van het ziekenfonds die aan een aantal voorwaarden voldoen (+/- 21.800). De opdrachtgever bezorgt daartoe op wekelijkse basis een lijst met de juiste gegevens.Voor Solidaris Limburg geldt:De opdrachtnemer levert loopfietsjes (+/- 7.200) aan bij Solidaris Limburg op volgende adres: Logistiek Centrum Solidaris Limburg – Europarklaan 2030, 3530 Houthalen. Solidaris Limburg staat verder zelf in voor de verdeling van de loopfietsjes aan haar leden.Gelieve bijzondere aandacht te willen schenken aan wat in clausule II.7.1 vermeld wordt
Aanbestedende overheid:
MOB Solidaris, aanvullende ziekteverzekering van de socialistische mutualiteiten in Vlaanderen, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel BE, Tom Van Hostauijen
+32 32854283
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/09/2023 2023-536044 2023-533580 0_E2
24/08/2023 2023-533580 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MOB Solidaris, aanvullende ziekteverzekering van de socialistische mutualiteiten in Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0502.467.126_607335
Sint-Jansstraat 32-38
Brussel
1000
Tom Van Hostauijen
Telefoon: +32 32854283
tom.vanhostauijen@solidaris.be
https://www.solidaris-vlaanderen.be/regiokeuze?nid=0&src=/node
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=492478

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


4-IN-1 LOOPFIETS VOOR 1 TOT 5-JARIGEN


MOBS-2023/004 MOB-F02_0

Deze opdracht heeft tot doel om +/- 29.000 loopfietsjes te bestellen voor 4 ziekenfondsen binnen de Socialistische Mutualiteiten: het betreft Solidaris West-Vlaanderen, Solidaris Oost-Vlaanderen, Solidaris Antwerpen en Solidaris Limburg.

Voor Solidaris West-Vlaanderen, Solidaris Oost-Vlaanderen en Solidaris Antwerpen geldt:

De opdrachtnemer staat in voor de opslag van de voorraad en de levering aan huis van de loopfietsjes bij leden van het ziekenfonds die aan een aantal voorwaarden voldoen (+/- 21.800). De opdrachtgever bezorgt daartoe op wekelijkse basis een lijst met de juiste gegevens.

Voor Solidaris Limburg geldt:

De opdrachtnemer levert loopfietsjes (+/- 7.200) aan bij Solidaris Limburg op volgende adres: Logistiek Centrum Solidaris Limburg - Europarklaan 2030, 3530 Houthalen. Solidaris Limburg staat verder zelf in voor de verdeling van de loopfietsjes aan haar leden.

Gelieve bijzondere aandacht te willen schenken aan wat in clausule II.7.1 vermeld wordt


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-11
BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-533580
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 163-516142
Originele datum van verzending: 2023-08-25

Het 1ste erratum betreft een verduidelijking omtrent de gevraagde waarborgtermijn.