N. 492641 (2023-536170) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 492641 (2023-536170)
Relatie: 2023-533757 
Referentienummer:DWV-STC.QW.MMV-WK-01-F02_1
Publicatie datum:14/09/2023
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Spartacus Lijn 2: heraanleg wegenis eindhalte Maasmechelen Village
Beknopte beschrijving:
Wegeniswerken
Aanbestedende overheid:
De Werkvennootschap NV van publiek recht, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/09/2023 2023-536170 2023-533757 1_E1
31/08/2023 2023-535563 2023-533757 0_E2
21/08/2023 2023-533757 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Werkvennootschap NV van publiek recht
Nationaal identificatienummer: 0884.329.501_554881
Sint-Lazaruslaan 4-10
Brussel
1210
kirsten.peeters@dwv.vlaanderen
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=492641
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=492641

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Spartacus Lijn 2: heraanleg wegenis eindhalte Maasmechelen Village


DWV-STC.QW.MMV-WK-01-F02_1

Wegeniswerken


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-14
BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-533757
Originele datum van verzending: 2023-08-21

Aanpassing bestek en toevoeging diverse documenten