N. 434076 (2022-501278) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434076 (2022-501278)
Relatie: 2021-536632 
Referentienummer:AWV W-Vl-WWV/INV/N36/1/U1-F03_0
Publicatie datum:13/01/2022
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Deerlijk: Ringlaan N36-herinrichting gevaarlijk kruispunt met de Kortrijkse Heerweg
Beknopte beschrijving:
De opdracht omvat hoofdzakelijk:- Opbraak bestaande verharding + fundering+ affrezen toplaag- Heraanleg fundering + verharding (asfalt + betonstraatstenen)- Aanleg lijnvormige elementen + ontvangers- Wegmarkeringen- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen, VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , 8200 8200 Brugge BE, ir. Sven Couck
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17468
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
8200 Brugge
8200
ir. Sven Couck
aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423375
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434076

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Deerlijk: Ringlaan N36-herinrichting gevaarlijk kruispunt met de Kortrijkse Heerweg


AWV W-Vl-WWV/INV/N36/1/U1-F03_0

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

- Opbraak bestaande verharding + fundering+ affrezen toplaag

- Heraanleg fundering + verharding (asfalt + betonstraatstenen)

- Aanleg lijnvormige elementen + ontvangers

- Wegmarkeringen

- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1364299.28

Deerlijk


Het Kruispunt N36-Kortrijkse Heerweg conflict vrij te maken en zodoende de verkeersveiligheid te verbeteren.

Opwaarderen N36 vanaf kruispunt Kortrijkse Heerweg tot en met uitzettingsvoeg E3-tunnel incl. aansluiting zijstraten.


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-04
Aantal inschrijvingen: 5
Naam en adres van de contractant:
Stadsbader NV
Kanaalstraat 1
Harelbeke
8530
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1364299.28

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-13