N. 493306 (2023-534830) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Gemeente Destelbergen: Bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool Perceel 3: Algemene Aanneming
Beknopte beschrijving : Gemeente Destelbergen: Bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschoolPerceel 3: Algemene Aanneming
N. 493306 (2023-534830)
Referentienummer: Belfius-S1163-P3-F02_0
Publicatie datum: 31/08/2023
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
23/11/2023 2023-536707 2023-534830 1_E2
16/11/2023 2023-536700 2023-534830 1_E1
12/11/2023 2023-536697 2023-534830 0_E5
23/10/2023 2023-536652 2023-534830 0_E4
01/10/2023 2023-536496 2023-534830 0_E3
16/09/2023 2023-536122 2023-534830 0_E2
31/08/2023 2023-534830 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Destelbergen, bijgestaan door Belfius Bank nv
Nationaal identificatienummer: 0403.201.185_18602
Dendermondesteenweg 430
Destelbergen
9070
Stijn Van Damme, Afdelingshoofd Technische Zaken
stijn.vandamme@destelbergen.be
http://www.destelbergen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493306
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493306
Licence to build bv
Oudesmidsestraat 27
Dilbeek
1700
Geert Van Wesemael
geert.vanwesemael@licencetobuild.be
http://www.licencetobuild.be
http://www.licencetobuild.be
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Belfius-S1163-P3-F02
Gemeente

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Gemeente Destelbergen: Bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool Perceel 3: Algemene Aanneming


Belfius-S1163-P3-F02_0

Gemeente Destelbergen: Bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool

Perceel 3: Algemene Aanneming


Bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool te Destelbergen - perceel Algemene Aanneming


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 487

Er zijn verplichte opties voorzien voor een aantal posten - zie administratieve bepalingen - 2.4. ARTIKEL 56 WET en 48 (KBP) OPTIES


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: 8 - Categorie: D


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-11-20
Plaatselijke tijd: 11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2023-11-20
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-08-28