N. 493306 (2023-536700) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Gemeente Destelbergen: Bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool Perceel 3: Algemene Aanneming
Beknopte beschrijving : Gemeente Destelbergen: Bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschoolPerceel 3: Algemene Aanneming
N. 493306 (2023-536700)
Relatie: 2023-534830 
Referentienummer: Belfius-S1163-P3-F02_1
Publicatie datum: 16/11/2023
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
23/11/2023 2023-536707 2023-534830 1_E2
16/11/2023 2023-536700 2023-534830 1_E1
12/11/2023 2023-536697 2023-534830 0_E5
23/10/2023 2023-536652 2023-534830 0_E4
01/10/2023 2023-536496 2023-534830 0_E3
16/09/2023 2023-536122 2023-534830 0_E2
31/08/2023 2023-534830 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Destelbergen, bijgestaan door Belfius Bank nv
Nationaal identificatienummer: 0403.201.185_18602
Dendermondesteenweg 430
Destelbergen
9070
Stijn Van Damme, Afdelingshoofd Technische Zaken
stijn.vandamme@destelbergen.be
http://www.destelbergen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493306

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Gemeente Destelbergen: Bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool Perceel 3: Algemene Aanneming


Belfius-S1163-P3-F02_1

Gemeente Destelbergen: Bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool

Perceel 3: Algemene Aanneming


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-11-13
BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-534830
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 168-528620
Originele datum van verzending: 2023-09-01
IV.2.2)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
2023-11-20
11:00
2023-12-04
11:00
IV.2.7)
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
2023-11-20
11:00
2023-12-04
11:00

De uiterste indieningsdatum wordt verdaagd naar maandag 4/12 wegens de hoeveelheid aan vragen die de aanbesteder mocht ontvangen en de tijd die verstreken is bij het beantwoorden. Tevens wil de aanbesteder de potentiële inschrijvers voldoende tijd geven om een degelijke en sluitende offerte neer te leggen.