Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333402-2019 ( Ref: 246280-2017)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecture
Aanbestedende overheid:
Saint-Gilles 0207.367.588_21695

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71200000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Saint-Gilles 0207.367.588_21695 Place M. Van Meenen 39 Saint-Gilles 1060 Mme Maïa Dudals Telefoon: +32 25360296 _hidden_@stgilles.brussels http://stgilles.brussels/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347080

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Piscine Victor Boin - mission d'étude pour la rénovation de la piscine

Saint-Gilles-2017-59-26bis-F03_0

Piscine Victor Boin - mission d'étude pour la rénovation de la piscine.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 414988.00

Rue de la Perche 38, 1060 Bruxelles.

Mission d'étude pour la rénovation de la piscine.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualités fonctionnelles des espaces aménagés Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Qualité générale de la conception architecturale Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Qualités techniques et énérgétiquement responsable Weging: 30 Prijs Weging: 10

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 121-246280

Piscine Victor Boin - mission d'étude pour la rénovation de la piscine

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-03-29 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: AAC Architecture SA Rue Lambert Crickx 30 Bruxelles 1070 Naam en adres van de contractant: Bureau Greisch Allée des Noisetiers 25 Liège 4031 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 414988.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Conseil d'État Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Saint-Gilles 0207.367.588_21695 Place M. Van Meenen 39 Saint-Gilles 1060 Mme Maïa Dudals Telefoon: +32 25360296 _hidden_@stgilles.brussels http://stgilles.brussels/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347080

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Piscine Victor Boin - mission d'étude pour la rénovation de la piscine

Saint-Gilles-2017-59-26bis-F03_0

Piscine Victor Boin - mission d'étude pour la rénovation de la piscine.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 414988.00

Rue de la Perche 38, 1060 Bruxelles.

Mission d'étude pour la rénovation de la piscine.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualités fonctionnelles des espaces aménagés Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Qualité générale de la conception architecturale Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Qualités techniques et énérgétiquement responsable Weging: 30 Prijs Weging: 10

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 121-246280

Piscine Victor Boin - mission d'étude pour la rénovation de la piscine

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-03-29 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: AAC Architecture SA Rue Lambert Crickx 30 Bruxelles 1070 Naam en adres van de contractant: Bureau Greisch Allée des Noisetiers 25 Liège 4031 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 414988.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Conseil d'État Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Sint-Gillis 0207.367.588_21695 Van Meenenplein, 39 Sint-Gillis 1060 Mevrouw Maïa Dudals Telefoon: +32 25360296 _hidden_@stgilles.brussels http://stgilles.brussels/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347080

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Victor Boin Zwembad - Studieopdracht voor herinrichting van het zwembad

Saint-Gilles-2017-59-26bis-F03_0

Victor Boin Zwembad - Studieopdracht voor herinrichting van het zwembad

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 414988.00

Wipstraat 38

1060 Sint-Gillis

Studieopdracht voor de herinrichting van het zwembad

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Functionele kwaliteiten van de ingerichte ruimtes Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Algemene kwaliteit van het architecturale concept Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Technische en energie-efficiënte kwaliteiten van het project Weging: 30 Prijs Weging: 10

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 121-246280

Victor Boin Zwembad - Studieopracht voor de herinrichring van het zwembad

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-03-29 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: AAC Architecure NV Lambert Crickxstraat 30 Brussel 1070 Naam en adres van de contractant: Bureau Greisch Allée des Noisetiers 25 Luik 4031 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 414988.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van State Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12