Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335842-2019 ( Ref: 209104-2019)
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Produits en plastique
Aanbestedende overheid:
Province de Liège 0207.725.104_568794

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
19520000
Beschrijving:
Producten van plastic.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Province de Liège 0207.725.104_568794 Place Saint-Lambert 18A Liège 4000 Olivier Nisin Telefoon: +32 42794959 _hidden_@provincedeliege.be http://www.provincedeliege.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346793

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la Province de Liège et les collectivités publiques

Prov Lg - DGIE-2019-02216-F03_0

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la Province de Liège et les collectivités publiques.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24000.00

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la Province de Liège et les collectivités publiques.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 087-209104 Perceel nr.: 1

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-11 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Ecocup Belgique SPRL Rue de l’Avenir 67B Grace-Hollogne 4460 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Province de Liège 0207.725.104_568794 Place Saint-Lambert 18A Liège 4000 Olivier Nisin Telefoon: +32 42794959 _hidden_@provincedeliege.be http://www.provincedeliege.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346793

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la Province de Liège et les collectivités publiques

Prov Lg - DGIE-2019-02216-F03_0

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la Province de Liège et les collectivités publiques.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24000.00

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la Province de Liège et les collectivités publiques.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 087-209104 Perceel nr.: 1

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-11 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Ecocup Belgique SPRL Rue de l’Avenir 67B Grace-Hollogne 4460 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15