Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 379896-2019 ( Ref: 346773-2019)
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:12/09/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Formulaire de loterie
Aanbestedende overheid:
Loterie nationale SA de droit public 0223.967.357_150

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
22450000, 37524810, 79800000, 79822500, 79823000
Beschrijving:
Onvervalsbaar drukwerk.
Loterijbriefjes.
Drukkerij- en aanverwante diensten.
Maken van grafische ontwerpen.
Drukkerij- en afleveringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Loterie nationale SA de droit public 0223.967.357_150 Rue Belliard 25-33 Etterbeek 1040 Gert Van den Dries Telefoon: +32 22384965 _hidden_@nationale-loterij.be www.loterie-nationale.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688 Captains of Cycling SCRL 478242662 Rue Belliard 25-33 Etterbeek 1040 _hidden_@nationale-loterij.be https://lottosoudal.be/nl/captainsofcycling/home https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688 New Lotto Sports Organisation (NewLSO) SA 673508612 Rue Belliard 25-33 Etterbeek 1040 _hidden_@nationale-loterij.be http://www.nationale-loterij.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688 LNL Services SA 866352134 Rue Belliard 25-33 Etterbeek 1040 _hidden_@nationale-loterij.be http://www.nationale-loterij.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché pour l'impression de billets à gratter

LN-FIN/PRO/2019/50-F02_1

Le présent marché public a pour objet la conclusion d’un contrat d’une durée d'au moins de 1 an avec un seul fournisseur pour l'impression de billets à gratter.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 141-346773 IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 2019-08-20 11:00 2019-09-12 11:00

- questions et réponses 7.8.2019,

- IV.2.2) date limite de réception des demandes de participation.

Au lieu de: date: 20.8.2019, heure locale: 11:00.

Veuillez lire: date: 12.9.2019, heure locale: 11:00.

- manuel e-Tendering.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Loterie nationale SA de droit public 0223.967.357_150 Rue Belliard 25-33 Etterbeek 1040 Gert Van den Dries Telefoon: +32 22384965 _hidden_@nationale-loterij.be www.loterie-nationale.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688 Captains of Cycling SCRL 478242662 Rue Belliard 25-33 Etterbeek 1040 _hidden_@nationale-loterij.be https://lottosoudal.be/nl/captainsofcycling/home https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688 New Lotto Sports Organisation (NewLSO) SA 673508612 Rue Belliard 25-33 Etterbeek 1040 _hidden_@nationale-loterij.be http://www.nationale-loterij.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688 LNL Services SA 866352134 Rue Belliard 25-33 Etterbeek 1040 _hidden_@nationale-loterij.be http://www.nationale-loterij.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché pour l'impression de billets à gratter

LN-FIN/PRO/2019/50-F02_1

Le présent marché public a pour objet la conclusion d’un contrat d’une durée d'au moins de 1 an avec un seul fournisseur pour l'impression de billets à gratter.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 141-346773 IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 2019-08-20 11:00 2019-09-12 11:00

- questions et réponses 7.8.2019,

- IV.2.2) date limite de réception des demandes de participation.

Au lieu de: date: 20.8.2019, heure locale: 11:00.

Veuillez lire: date: 12.9.2019, heure locale: 11:00.

- manuel e-Tendering.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Nationale Loterij nv van publiek recht 0223.967.357_150 Belliardstraat 25-33 Etterbeek 1040 Gert Van den Dries Telefoon: +32 22384965 _hidden_@nationale-loterij.be www.loterie-nationale.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688 Captains of Cycling cvba 478242662 Belliardstraat 25-33 Etterbeek 1040 _hidden_@nationale-loterij.be https://lottosoudal.be/nl/captainsofcycling/home https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688 New Lotto Sports Organisation (NewLSO) nv 673508612 Belliardstraat 25-33 Etterbeek 1040 _hidden_@nationale-loterij.be http://www.nationale-loterij.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688 LNL Services nv 866352134 Belliardstraat 25-33 Etterbeek 1040 _hidden_@nationale-loterij.be http://www.nationale-loterij.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342688

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Opdracht tot het drukken van krasbiljetten

LN-FIN/PRO/2019/50-F02_1

Onderhavige opdracht heeft de bedoeling om een overeenkomst te sluiten met 1 leverancier voor het drukken van krasbiljetten voor ten minste één (1) jaar.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 141-346773 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-08-20 11:00 2019-09-12 11:00

- Vragen en antwoorden 7.8.2019,

- IV.2.2) Termijn voor ontvangst van deelnemingsaanvragen. In plaats van: datum: 20.8.2019, plaatselijke tijd: 11:00 uur, lees: datum: 12.9.2019, plaatselijke tijd: 11:00 uur,

- Handleiding e-Tendering.