Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 162/2019 - 399586-2019 ( Ref: 246446-2017)
Publicatiedatum:23/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Logiciels de gestion de réseau
Aanbestedende overheid:
Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51 0869.763.267_25562

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48210000, 48421000, 48781000, 72212211
Beschrijving:
Netwerksoftware.
Software voor faciliteitenbeheer.
Software voor systeembeheer.
Diensten voor ontwikkeling van software voor platform-interconnectiviteit.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel SA - Procurement, division I-FBA.51 0869.763.267_25562 Place Marcel Broodthaers 2 Bruxelles 1060 Telefoon: +32 25263599 _hidden_@infrabel.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349119

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Accord-cadre de fourniture et installation d’un hypervisor (6 ans) et de sa maintenance (10 ans) pour les besoins de sécurité d’Infrabel et de la SNCB

I-FBA51-0000476044-F06_0

Ce projet (accord-cadre) comprend:

- étude, livraison et l’installation d’un hypervisor pour l’intégration des systèmes CCTV, contrôle d’accès, détection intrusion et détection incendie pour les besoins d’Infrabel et SNCB pour une période de 6 ans,

- la plate-forme doit intégrer les tools non intégrés existants dans 1 système qui peut tout gérer avec de l’intelligence entre les différentes techniques.

2313970.37

Accord-cadre de fourniture et installation d’un hypervisor (plate-forme pour la gestion des systèmes CCTV, contrôle d’accès, détection intrusion, détection incendie,…) (6 ans) et de sa maintenance (10 ans) pour les besoins de sécurité d’Infrabel et de la SNCB (Infrabel comme lead buyer).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Valeur technique Weging: 60 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 121-246446 Opdracht nr.: F11/0000476044

Accord-cadre de fourniture et installation d’un hypervisor (plate-forme pour la gestion des systèmes CCTV, contrôle d’accès, détection intrusion, détection incendie,…) (6 ans) et de sa maintenance (10 ans) pour les besoins de sécurité d’Infrabel et de la SNCB (Infrabel comme lead buyer)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-01 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: G4S Security Systems Buro & Design Center, PB77, esplanade du Heyzel Bruxelles 1020 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2313970.37

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel SA - Procurement, division I-FBA.51 0869.763.267_25562 Place Marcel Broodthaers 2 Bruxelles 1060 Telefoon: +32 25263599 _hidden_@infrabel.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349119

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Accord-cadre de fourniture et installation d’un hypervisor (6 ans) et de sa maintenance (10 ans) pour les besoins de sécurité d’Infrabel et de la SNCB

I-FBA51-0000476044-F06_0

Ce projet (accord-cadre) comprend:

- étude, livraison et l’installation d’un hypervisor pour l’intégration des systèmes CCTV, contrôle d’accès, détection intrusion et détection incendie pour les besoins d’Infrabel et SNCB pour une période de 6 ans,

- la plate-forme doit intégrer les tools non intégrés existants dans 1 système qui peut tout gérer avec de l’intelligence entre les différentes techniques.

2313970.37

Accord-cadre de fourniture et installation d’un hypervisor (plate-forme pour la gestion des systèmes CCTV, contrôle d’accès, détection intrusion, détection incendie,…) (6 ans) et de sa maintenance (10 ans) pour les besoins de sécurité d’Infrabel et de la SNCB (Infrabel comme lead buyer).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Valeur technique Weging: 60 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 121-246446 Opdracht nr.: F11/0000476044

Accord-cadre de fourniture et installation d’un hypervisor (plate-forme pour la gestion des systèmes CCTV, contrôle d’accès, détection intrusion, détection incendie,…) (6 ans) et de sa maintenance (10 ans) pour les besoins de sécurité d’Infrabel et de la SNCB (Infrabel comme lead buyer)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-01 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: G4S Security Systems Buro & Design Center, PB77, esplanade du Heyzel Bruxelles 1020 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2313970.37

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 0869.763.267_25562 Marcelbroodthaers 2 Brussel 1060 Telefoon: +32 25263599 _hidden_@infrabel.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349119

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamcontract voor de levering en installatie van een hypervisor (6 jaar) en het onderhoud (10 jaar) ervan voor de security noden van Infrabel en NMBS (Infrabel als lead-buyer)

I-FBA51-0000476044-F06_0

Dit project (raamcontract) omvat:

- studie, levering en installatie van een hypervisor voor de integratie van CCTV, toegangscontrole, inbraakdetectie en branddetectiesystemen voor de noden van Infrabel en NMBS voor een periode van 6 jaar,

- het platform dient de bestaande niet geïntegreerde tools te integreren in 1 systeem dat alles kan beheren met intelligentie tussen de verschillende technieken.

2313970.37

Raamcontract voor de levering en installatie van een hypervisor (platform voor het beheer van installaties

CCTV, toegangscontrole, inbraakdetectie en branddetectie, [...]) (6 jaar) en het onderhoud (10 jaar) ervan voor de security noden van Infrabel en NMBS (Infrabel als lead-buyer).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Technische waarde Weging: 60 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 121-246446 Opdracht nr.: F11/0000476044

Raamcontract voor de levering en installatie van een hypervisor (platform voor het beheer van installaties CCTV, toegangscontrole, inbraakdetectie en branddetectie, [...]) (6 jaar) en het onderhoud (10 jaar) ervan voor de security noden van Infrabel en NMBS (Infrabel als lead-buyer)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-01 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: G4S Security Systems Buro & Design Center, PB77 Heizel Esplanade Brussel 1020 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2313970.37

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19