Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 162/2019 - 399705-2019 ( Ref: 562553-2018)
Publicatiedatum:23/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Stoomboilers
Aanbestedende overheid:
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
42162000, 50531100
Beschrijving:
Stoomboilers.
Reparatie en onderhoud van boilers.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen Münsterplatz 11, Postfach Basel 4001 _hidden_@bs.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

IWB, Effizienzsteigerung der Kessel 25 und Kessel 26

IWB, Effizienzsteigerung der Kessel 25 und Kessel 26

IWB, Effizienzsteigerung der Kessel 25 und Kessel 26

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 245-562553 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen Münsterplatz 11, Postfach Basel 4001 _hidden_@bs.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

IWB, Effizienzsteigerung der Kessel 25 und Kessel 26

IWB, Effizienzsteigerung der Kessel 25 und Kessel 26

IWB, Effizienzsteigerung der Kessel 25 und Kessel 26

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 245-562553 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21